საჭირო ინფორმაციის მისაღებად ველში მიუთითეთ გაზომვის საშუალებების დასახელება, მწარმოებელი ,ტიპი ან დოკუმენტის დასახელება

რეგისტრაციის ნომერი
რეგიტრაციის თარიღი
გაზომვის საშუალების დასახელება
ტიპი
მწარმოებელი
დოკუმენტის დასახელება
მოქმედების ვადა
საქ. 283-06 28.03.06 ნავთობის, გაზისა და ქიმიური ნივთიერებების გამზომი ბაკი SGS (საქ. ## MBR MPT 17) დიდი ბრიტანეთი, ფირმა "SGS" ცნობა 19-06-ტრ 28.03.06
საქ. 765-10 26.02.10 რადარული დონის მზომი Rosemount 3300 სერიის შვედეთი, ფირმა "Rosemount" ცნობა 012-10-ტრ 26.02.10
საქ. 777-10 12.08.10 ულტრაბგერითი დონის მზომები Prosonic შვეიცარია, ფირმა "Engress+Hauser Flowtec AG" მოწმობა
015-10-ტ
12.08.10
საქ. 807-11 31.08.11 მაგნიტოსტრიქციული დონისმზომების VEEDER-ROOT აშშ, ფირმა „VEEDER-ROOT Co„ სერთიფიკატი
024-11-TR
უვადო

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved