ტკ 7 „ენერგოეფექტურობის კომიტეტიკომიტეტის ფუნქციები

საკონტაქტო ინფორმაცია

განხილული/განსახილველი სტანდარტის პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა ენერგოეფექტურობის სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე: დავით გიგინეიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტ: +995 599 551285

ელ.ფოსტა: gigineishvili.david@gmail.com

 

 

კომიტეტის მდივანი: ავთანდილ მაღლაკელიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტ: +995 579 099911

ელ.ფოსტა: Avtandilmaglakelidze@gmail.com

 

ისო 50001 : 2018 ენერგიის მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები და სახელმძღვანელო მითითებები

 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved