საკანონმდებლო ბაზა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციასთან ინფორმაციის გაცვლის წესის შესახებ


პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი


ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტები და მათი ჰარმონიზებული სტანდარტები


ჰარმონიზირებული სტანდარტები სამშენებლო პროდუქციაზე

http://www.geostm.ge/home/geostmg/public_html/cms-images/ 2019+1.pdf

საქართველოს ქართულენოვანი კატალოგი

 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved