ეტალონების რეესტრი


სრული რეესტრი


რეესტრი კატეგორიების მიხედვით

ალკომეტრები

წყლის ხარჯმზომები

სასწორები

ხარჯის საზომი საშუალებები სითხეებისთვის

სხვა ტიპის ხარჯმზომები

ხარჯის საზომი საშუალები–ავტო გასმართ სადგურებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი, მექანიზმებისათვის რომლაბიც გამოიყენება გაზებისათვის

გაზის მრიცხველები

ჭურჭელში სითხის დონის მზომები

ხმაურ მზომები

სიჩქარის მზომები

ელექტრო ენერგიის მრიცხველები

მინის შუქგამტარობის განმსაზღვრელი ხელსაწყოები

 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved