ტკ 4-ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

კომიტეტის ფუნქცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

განხილული/განსახილველი სტანდარტის პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა ტურიზმის სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე: ნატა კვაჭანტირაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995) 577 73 46 86

ელ.ფოსტა:info@tourism-association.ge

კომიტეტის მდივანი:

ქეთევან კვლივიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995)32 261 73 65

ელ.ფოსტა: k.kvlividze@geostm.ge

-ისო 18513 : 2003 „ტურისტული მომსახურება. ტურისტული საცხოვრებელი სასტუმროები და სხვა ტიპები - ტერმინოლოგია“.


კომიტეტის წევრების სრული სია.
 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved