ტკ 4-ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

კომიტეტის ფუნქცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

განხილული/განსახილველი სტანდარტის პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა ტურიზმის სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე: ნატა კვაჭანტირაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995) 577 73 46 86

ელ.ფოსტა:info@tourism-association.ge

კომიტეტის მდივანი:

ქეთევან ქვლივიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995)32 261 73 65

ელ.ფოსტა: k.kvlividze@geostm.ge

-ისო 18513 : 2003 „ტურისტული მომსახურება. ტურისტული საცხოვრებელი სასტუმროები და სხვა ტიპები - ტერმინოლოგია“.


კომიტეტის წევრების სრული სია.


GEOSTM