ტკ-5 მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები


კომიტეტის ფუნქცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

განხილული/განსახილველი სტანდარტების პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა მშენებლობის სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე:

თამაზ შილაკაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+559) 577 41 95 56

ელ.ფოსტა: tamaz@shilakadze.ge 

კომიტეტის მდივანი:

ნესტან ხაბაზი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: (+995) 579 18 88 66

ელ.ფოსტა: n.khabazi@geostm.ge

 -  სსტ 81:2016 ,,შახტები ნახშირის. მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი“

 - სსტ 82:2016 ,,ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოება და მოხმარება. მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი“

- სსტ 83:2016 ,,ამიაკის სამაცივრო დანადგარების მოწყობისა დაექსპლუატაციის უსაფრთხოების მოთხოვნები“

 - სსტ 84:2016 ,,კარიერები. მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი“  

      - სსტ ენ 54-3:2014 ცეცხლაღმომჩენი და სახანძრო განგაშის სისტემები-ნაწილი 3: სახანძრო განგაშის ხელსაწყოები-ხმოვანი მოწყობილობები;

      - სსტ ისო 4427-1:2007 პლასტმასის მილების სისტემები-პოლიეთილენის (PE) მილები და ფიტინგები წყალმომარაგებისთვის;

     - სსტ ისო 4427-1:2007 პლასტმასის მილების სისტემები-პოლიეთილენის (PE) მილები და ფიტინგები წყალმომარაგებისთვის- შესწორება 1: ნადნობის მასური დენადობის მაჩვენებელი (MFR) PE 80 და PE 100-თვის.

 

 

 

ტკ5-ის წევრების სიაGEOSTM