საჭირო ინფორმაციის მისაღებად ველში მიუთითეთ გაზომვის საშუალებების დასახელება, მწარმოებელი ,ტიპი ან დოკუმენტის დასახელება

რეგისტრაციის ნომერი
რეგიტრაციის თარიღი
გაზომვის საშუალების დასახელება
ტიპი
მწარმოებელი
დოკუმენტის დასახელება
მოქმედების ვადა
საქ. 790-11 16.03.11 მინების დამუქების მზომი Tint Meter აშშ, ფირმა “Laser Labs” სერთიფიკატი

007-11-TR
უვადო

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved