საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) ქართულენოვანი ვერსიები (ტურიზმი)
სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის „ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება“ (ტკ4) გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიმდინარე წლის „სტანდარტების პროგრამის“ შესაბამისად, საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) ქართულენოვანი ვერსიები:
სსტ ისო 13810: 2015/2016 “ტურისტული მომსახურება-ინდუსტრიული ტურიზმი მომსახურების უზრუნველყოფა”;
სსტ ისო 21103:2014/2016 “სათავგადასავლო ტურიზმი-ინფორმაცია მონაწილეებისთვის”;
სსტ ისო 21101: 2014/2016 “სათავგადასავლო ტურიზმი - უსაფრთხოების მართვის სისტემა - მოთხოვნები”;
სსტ ისო 18065:2015/2016 “ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება-მმართველი ორგანოების მიერ დაცულ ტერიტორიებზე საზოგადოებრივი ტურისტული მომსახურებით სარგებლობის უზრუნველყოფა - მოთხოვნები”.


<< უკან დაბრუნება
 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved