საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა ევროპული სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები (სამშენებლო ნაკეთობები, შენობათა მენეჯმენტი)
სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის ,,მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“ (ტკ 5) გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიმდინარე წლის „სტანდარტების პროგრამის“ შესაბამისად, საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი ევროპული სტანდარტების (EN) ქართულენოვანი ვერსიები:
სსტ სენ/ტრ 16797-1:2015/2016 სამშენებლო ნაკეთობები: საშიშ ნივთიერებათა გამოყოფის შეფასება-გაცხადებულ სიდიდეთა სტატისტიკური შეფასების სახელმძღვანელო - ნაწილი 1: პრინციპები და წესები.
სსტ ენ 16687:2015/2016 სამშენებლო ნაკეთობები - საშიში ნივთიერებების გამოყოფის შეფასება - ტერმინოლოგია.
სსტ სენ/ტრ 15855:2009/2016 სამშენებლო ნაკეთობები - საშიში ნივთიერებების გამოყოფის შეფასება - სავაჭრო ბარიერები.
სსტ სენ/ტს 15379:2006/2016 შენობათა მენეჯმენტი - ტერმინოლოგია და მომსახურების სახეობები.<< უკან დაბრუნება
 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved