საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა საერთაშორისო სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები (სურსათი და ცხოველთა საკვები)
სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის ,,სასურსათო პროდუქცია“ (ტკ 3) გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიმდინარე წლის „სტანდარტების პროგრამის“ შესაბამისად, საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) ქართულენოვანი ვერსიები:
- ისო 6888-1:1999 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – ჰორიზონტალური მეთოდი კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობის განსასაზღვრავად. ნაწილი 1: ბარდ-პარკერის აგარიზებული არის მეთოდი“;
- ისო 6888-1:1999/ცვლილება 1:2003 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია–ჰორიზონტალური მეთოდი კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობის განსასაზღვრავად. ნაწილი 1: ბარდ-პარკერის აგარიზებული არის მეთოდი. ცვლილება 1. ზუსტი მანაცემების დამატება“;
- ისო 6888-2:1999 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – ჰორიზონტალური მეთოდი კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობის განსასაზღვრავად. ნაწილი 2:ბოცვრის პლაზმის ფიბრინოგენის აგარიზებული არეს მეთოდი“;
- ისო 6888-2:1999/ცვლილება 1:2003 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია–ჰორიზონტალური მეთოდი კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობის განსასაზღვრავად. ნაწილი 2:ბოცვრის პლაზმის ფიბრინოგენის აგარიზებული არეს მეთოდი. ცვლილება 1. ზუსტი მანაცემების დამატება “;
- ისო 11290-2:1998 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია-Listeria monocytogenes-ის გამოვლენისა და დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი. ნაწილი 2: დათვლის მეთოდი“;
-ისო 11290-2:1998/ცვლილება 1:2004 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია-Listeria monocytogenes-ის გამოვლენისა და დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი. ნაწილი 2: დათვლის მეთოდი. ცვლილება 1 : დათვლის არეს მოდიფიკაცია“;
- ისო 18593:2004 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – ზედაპირებიდან სინჯების აღების ჰორიზონტალური მეთოდები კონტაქტური ფირფიტებისა და ნაცხის ასაღები ჩხირების გამოყენებით“;
- ისო 21528-1:2004 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – Enterobacteriaceae-ს გამოვლენისა და დათვლი ჰორიზონტალური მეთოდები. ნაწილი 1: გამოვლენა და დათვლა წინასწარი გამდიდრების MPN-მეთოდით“;
- ისო 21528-2:2004 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – Enterobacteriaceae-ს გამოვლენისა და დათვლი ჰორიზონტალური მეთოდები. ნაწილი 2: კოლონიების დათვლის მეთოდი“;
- ისო/ტს 22964:2006 „რძე და რძის პროდუქტები - Enterobacter sakazakii-ს გამოვლენა“.
-ისო/იეკ 22002-1:2009 „სურსათის უვნებლობის წინასწარი მოსამზადებელი პროგრამები - ნაწილი 1: სურსათის წარმოება“


<< უკან დაბრუნება
 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved