საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა სსტ სენ/ტრ 13737-1:2012/2016 სტანდარტის (გაზის ინფრასტრუქტურა) ქართულენოვანი ვერსია

სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის ,,ბუნებრივი გაზი“ (ტკ 6) გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიმდინარე წლისსტანდარტების პროგრამისშესაბამისად, საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი ევროპული სტანდარტის (EN) ქართულენოვანი ვერსია:

სსტ სენ/ტრ 13737-1:2012/2016-სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (სენ, CEN)/ტექნიკური კომიტეტის (ტკ, TC) 234-ის მიერ მომზადებული ფუნქციური სტანდარტებისთვის დასანერგი მითითებები. გაზის ინფრასტრუქტურა- ნაწილი 1: ზოგადი დებულებები.

 << უკან დაბრუნება
 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved