გახდი ნაწილი ისტორიული გადაწყვეტილების გაზომვის ერთეულების ყველაზე მნიშვნელოვანი გადახედვის მათი არსებობის მანძილზე!!!!
წონისა და ზომის საერთაშორისო ბიუროს (BIPM) წონისა და გაზომვათა გენერალური 26-ე კონფერენცია 2018 წლის 16 ნოემბერს , ვერსალის კონგრესის სასახლეში გაიმართება პარიზის დროით 11 საათზე (თბილისის დროით 14:00 სათთზე) Youtube-ის არხის https://www.youtube.com/thebipm საშუალებით მოგეცემათ შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერში იხილოთ ეს ისტორიული მოვლენა.
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) 2008 წლის 1 იანვრიდან წონისა და ზომის საერთაშორისო ბიუროს (BIPM) წონისა და გაზომვათა გენერალური კონფერენციის (CGPM) ასოცირებული წევრია. სააგენტო 2008 წლის 17 ივნისიდან შეუერთდა წონისა და გაზომვათა საერთაშორისო კომიტეტის ეროვნული მეტროლოგიის ინსტიტუტების (CIPM MRA) მიერ გაცემული გაზომვათა ეროვნული სტანდარტების, დაკალიბრებისა და გაზომვების სერტიფიკატების ცნობის შესახებ შეთანხმებას.


GEOSTM