მეწარმეებისთვის სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ცნობადობის ამაღლების ციკლის ფარგლებში მ/წლის 18 დეკემბერს ქალაქ რუსთავის მერიაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულმა სააგენტომ სემინარი გამართა. სემინარი მეწარმეებისთვის იმართება ევროკავშირის ტვინინგის პროექტის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა ევროკავშირი-საქართველოს DCFTA მოთხოვნების შემდგომი იმპლემენტაციის მიზნით“ ეგიდით და ქალაქ რუსთავის მერიასთან თანამშრომლობით.
მასში მონაწილეობა მიიღეს ბიზნეს-წრეების წამომადგენლებმა. ქართული პროდუქტის შიდა და ევროპულ ბაზარზე განთავსების ხელშეწყობის მიზნით, ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტი „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა ევროკავშირი-საქართველოს DCFTA მოთხოვნების შემდგომი იმპლემენტაციის მიზნით“ დაიწყო ცნობადობის ამაღლების სემინარები მეწარმეებისთვის სტანდარტებისა და მეტროლოგიის შესახებ საქართველოს რეგიონებში. აღნიშნული სემინარი ემსახურებოდა სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სფეროს პოპულარიზაციას და ინფრომაციის გავრცელებას იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო სტანდარტების და მეტროლოგიური მომსახურების გაწევის გარეშე, პროდუქციისა და სერვისების გლობალური ქსელი იწვევს უნდობლობას, ყოველდღიური ცხოვრება სტანდარტებისა და მეტროლოგიის გარეშე საკმაოდ რთულია: დაწყებული ტექნიკური მოწყობილობებით, საოფისე და საყოფაცხოვრებო ნივთებით და დასრულებული გაწეული სერვისებით, სტანდარტები და მეტროლოგია აუცილებელია წარმოებული პროდუქციისა და და გაწეული სერვისის მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, საიმედოობისთვის და ფუნქციონალური თავსებადობისთვის.
ღონისძიებაზე დამსწრე მეწარეები გეგმავენ ბიზნესის გაფართოებას და საკუთარი პროდუქციის ევროპულ ბაზარზე გატანას. სწორედ მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო უცხოელი ექსპერტის პრეზენტაცია მეტროლოგიის როლზე ქვეყნის ინდუსტრიის განვითარების კუთხით, აგრეთვე ლატვიის სტანდარტების ორგანოს დირექტორის პრეზენტაცია ბინზნესის განვითარებისთვის სტანდარტების გამოყენების აუცილებლობის შესახებ.
უცხოელ ექსპერტებთან ერთად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს წარმოადგენლებმა მიმოიხილეს საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტები, სტანდარტების გამოყენების უპირატესობები და მეტროლოგიის გავლენა ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ბიზნესზე, ასევე დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინეს ახალი სერვისები, რომელსაც სააგენტო ახორციელებს ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში და მიმოიხილეს სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების გაუმჯობესების სამომავლო გეგმები.


GEOSTM