საჭირო ინფორმაციის მისაღებად ველში მიუთითეთ გაზომვის საშუალებების დასახელება, მწარმოებელი ,ტიპი ან დოკუმენტის დასახელება

რეგისტრაციის ნომერი
რეგიტრაციის თარიღი
გაზომვის საშუალების დასახელება
ტიპი
მწარმოებელი
დოკუმენტის დასახელება
მოქმედების ვადა
საქ. 277-0622.03.06ალკოტესტერი ALCOSCAN AL-1100 სამხრეთ კორეა, ფირმა "Sentech Corea Corp" ცნობა 13-06-ტრ 22.03.06
საქ. 335-0604.09.06ამონასუნთქ ჰაერში ალკოჰოლის მზომი AL-6000 P სამხრეთ კორეა, ფირმა "Sentech Corea Corp" ცნობა 47-06-ტრ 04.09.06
საქ. 393-0730.01.07ამონასუნთქ ჰაერში ეთანოლის ორთქლის ანალიზატორი Alcotest 6510 გერმანია, ფირმა "Drager Safety AG & CO Kgha" ცნობა 02-07-ტრ 30.01.07
საქ. 635-0816.07.08ამონასუნთქ ჰაერში ალკოჰოლის შემცველობის იმიტატორი მოდელი "10-4 D" აშშ, ფირმა "Guth Laboratories,Inc" ცნობა 028-08-ტრ 16.07.08
საქ. 858-1301.02.13ამონასუნთქ ჰაერში ალკოჰოლის განმსაzღვრელი Intox EC/IR II აშშ, ფირმა "Intaximeters Inc" სერტიფიკატი 007-13-TR 01.02.13
საქ. 243-05 16.12.05 წყლისა და სითბოს რაოდენობის მრიცხველი СВТУ-10М უკრაინა, ფირმა "СЕМПАЛ КО" მოწმობა
014-05-ტ
უვადო
საქ. 311-06 29.05.06 წყლისა და სითბოს რაოდენობის მრიცხველი Х12 КИЙ-2000 უკრაინა, ფირმა "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" მოწმობა
44-06-ტ
უვადო
საქ. 460-07 10.07.07 ცივი და ცხელი წყლის ფრთოვანი მრიცხველები MULTI JET M(MH) ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 039-ტრ უვადო
საქ. 461-07 10.07.07 ცივი წყლის ფრთოვანი მრიცხველი MULTI JET MS 40 ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 040-07-ტრ უვადო
საქ. 462-07 10.07.07 ცივი წყლის ტურბინული მრიცხველი WOLTMAN TURBO WT ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 041-07-ტრ უვადო
საქ. 463-07 10.07.07 ცივი წყლის ტურბინული მრიცხველი WOLTMAN TURBO WST ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 042-07-ტრ უვადო
საქ. 464-07 10.07.07 ცივი წყლის კომბინირებული მრიცხველი COMPOUND M-WT (modifikaciebi M-WT 50,80,100,150) ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 043-07-ტრ უვადო
საქ. 484-07 10.09.07 ელექტრომაგნიტური ხარჯმზომები FXM 2000 (MAG-XM) გერმანია, ფირმა "ABB AUTOMATION PRODUCTS" ცნობა 054-07-ტრ უვადო
საქ. 485-07 11.09.07 წყლის ხარჯმზომების სამოწმებელი ავტომატური სტენდი УП-50 (saq.#117) ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 055-07-ტრ უვადო
საქ. 499-07 02.10.07 ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები СХВ(15,15Д,20,20Д) და СГВ(15,15Д,20,20Д) რუსეთის ფედერაცია, შპს "БЕТАР" მოწმობა
058-07-ტ
უვადო
საქ. 516-07 02.11.07. ცივი წყლის მრავალჭავლიანი ფრთოვანი მრიცხველები Polaris MTK რუმინეთი, ფირმა "S.C. Contor Group S.A." ცნობა 075-07-ტრ უვადო
საქ. 590-08 28.03.08. ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები SSS-15, SSS-15D, SSS-20, SSS-20D, ISS-15, ISS-15D, ISS-20, ISS-20D აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, შპს "YGG АБШЕРОН" მოწმობა
008-08-ტ
უვადო
საქ. 591-08 28.03.08. ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები GSS-25, GSS-32, GSS-40, GSS-25D, GSS-32D, GSS-40D აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, შპს "YGG АБШЕРОН" მოწმობა
009-08-ტ
უვადო
საქ. 592-08 28.03.08. ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები SSS-15M, SSS-20M, SSS-25M, ISS-15M, ISS-20M, ISS-25M აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, შპს "YGG АБШЕРОН" მოწმობა
010-08-ტ
უვადო
საქ. 593-08 28.03.08. ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები CND-50X, CND-65X, CND-80X, CND-100X, CND-150X, CND-200X აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, შპს "YGG АБШЕРОН" მოწმობა
011-08-ტ
უვადო
საქ. 594-08 28.03.08. ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები CND-50E, CND-65E, CND-80E, CND-100E, CND-150E, CND-200E აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, შპს Sps "YGG АБШЕРОН" მოწმობა
012-08-ტ
უვადო
საქ. 595-08 28.03.08. ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები CND-50EL, CND65EL, CND-80EL, CND-100EL, CND-150EL, CND-200EL აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, შპს "YGG АБШЕРОН" მოწმობა
013-08-ტ
უვადო
საქ. 604-08 22.04.08 წყლის მრიცხველები Alfa-Sj-Sdc (პირობითი დიამეტრები 15, 20, 25 მმ) იტალია,ფირმა "Alpe Hydraulic Systems" ცნობა 018-08-ტრ უვადო
საქ. 606-08 22.04.08 სითხის ნაკადის სიჩქარისა და ხარჯის საზომი 6000 seriis "EESIFLO" modeli აშშ, შპს "EESIFLO" ცნობა 020-08-ტრ უვადო
საქ. 631-08 25.06.08 ცივი და ცხელი წყლის ფრთოვანი მრიცხველები KR უკრაინა, ფირმა "НОВАТОР" მოწმობა
035-08-ტ
უვადო
საქ. 683-09 05.03.09 ცივი წყლის ტურბინული მრიცხველი Woltman Turbo WT II DN 80 (saq.#25554) ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 009-09-ტრ უვადო
საქ. 701-09 16.06.09 წყლის ხარჯის საზომ-საინფორმაციო სისტემა AMR Walk By/Drive By ისრაელი, ფირმა "ARAD technologies LTD" მოწმობა
010-09-ტ
უვადო
საქ. 716-09 22.09.09 სითხეების ულტრაბგერითი ხარჯმზომი-მრიცხველები УВР-011 უკრაინა, ფირმა "ТАХИОН" მოწმობა
018-09-ტ
უვადო
საქ. 724-09 30.09.09 წყლის მრიცხველი მოდელი GMDX იტალია, ფირმა "B METERS s.r.l." ცნობა 035-09-ტრ უვადო
საქ. 727-09 26.10.09 წყლის მრიცხველი მოდელი LXS - (15 ÷ 50) E ჩინეთი, ფირმა "NINGBO TONGQIU ELEQTRICAL TEQNOLOGY CO., LTD" ცნობა 037-09-ტრ უვადო
საქ. 735-09 09.11.09 ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები GSD სომხეთის რესპუბლიკა, შპს "ARAZAN" მოწმობა
021-09-ტ
უვადო
საქ. 739-09 16.11.09 წყლის მრიცხველები მოდელი LXL - (50 ÷ 300) E ჩინეთი, ფირმა ,, NINGBO TONGQIU ELEQTRICAL TECNOLOGY CO., LTD" ცნობა 045-09-ტრ უვადო
საქ. 755-10 01.02.10 ელექტრომაგნიტური წყლის ხარჯმზომები მოდელი Promag შვეიცარია/საფრანგეთი, ფირმა "Endress+Hauser Flowtec AG" მოწმობა
005-10-ტ
უვადო
საქ. 766-10 30.03.10 ცივი წყლის ერთჭავლიანი ფრთოვანი მრიცხველები ETK (AM) რუმინეთი, ფირმა "S.C.Contor Group S.A." მოწმობ 008-10-ტ უვადო
საქ. 769-10 14.05.10 წყლის მრიცხველები მოდელი WDE-K30 იტალია, ფირმა "B METERS s.r.l." ცნობა 013-10-ტრ უვადო
საქ. 771-10 07.06.10 ცივი და ცხელი წყლის ფრთოვანი მრიცხველები JS 1,5-02 პოლონეთი, ფირმა "Apator PowaGaz" ცნობა 015-10-ტრ უვადო
საქ. 772-10 01.07.10 წყლის ფრთოვანი მრიცხველები KB-1,5 უკრაინა, ღსს "Електрометрия@ მოწმობა
011-10-ტ
უვადო
საქ. 775-10 04.08.10 წყლის ფრთოვანი მრიცხველები KB-2,5 უკრაინა, ღსს "Електрометрия@ მოწმობა
013-10-ტ
უვადო
საქ. 776-10 12.08.10 ულტრაბგერითი ხარჯმზომი-მრიცხველი Prosonic Flow გერმანია, ფირმა "Endress-Hauser" მოწმობა
014-10-ტ
უვადო
საქ. 778-10 31.08.10 სითხეების (მ.შ. სასმელი წყლის) ელექტრომაგნიტური მრიცხველი OPTIFLUX 2100 ჩინეთი, ფირმა "Changhai Guanghua & Altometer Instruments Co." ცნობა 017-10-ტრ უვადო
საქ. 779-10 13.09.10 ცივი და ცხელი წყლის ფრთოვანი მრიცხველი GSD5 და GSD8 იტალია, ფირმა "B METERS s.r.l." მოწმობა
016-10-ტ
უვადო
საქ. 783-10 29.12.10 ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები ЛЛ უკრაინა, ღსს"Фабрика ТРУД" მოწმობა
018-10-ტ
უვადო
საქ. 784-11 04.01.11 ცივი და ცხელი წყლის ერთჭავლიანი მრიცხველი MTK და MTW გერმანია, ფირმა "ZENNER International GmbHG Co KG" სერთიფიკატი
001-11-თღ
უვადო
საქ. 785-11 13.01.11 ცივი და ცხელი წყლის ერთჭავლიანი მრიცხველი ETK და ETW გერმანია, ფირმა "ZENNER International GmbHG Co KG" სერთიფიკატი
002-11-TR
უვადო
საქ. 786-11 13.01.11 ცივი და ცხელი წყლის ერთჭავლიანი მრიცხველი WPH გერმანია, ფირმა "ZENNER International GmbHG Co KG" სერთიფიკატი
003-11-TR
უვადო
საქ. 789-11 31.01.11 ცივი წყლის მრიცხველი TK Tთურქეთი, ფირმა "BAYLAN" სერთიფიკატი
006-11-TR
უვადო
საქ. 791-11 18.03.11 ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები TPSS აზებაიჯანის რესპუბლიკა, შპს "განჯის სამრეწველო ხელსაწყო" სერთიფიკატი
008-11-TR
უვადო
საქ. 794-11 29.04.11 ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები ETK და ETW გერმანია, ფირმა "ROSSWEINER Armaturen und Messgarete GmbH & Co. OHG" სერთიფიკატი
011-11-TR
უვადო
საქ. 795-11 29.04.11 წყლის მრავალჭავლიანი მრიცხველები MTK და MTW გერმანია, ფირმა "ROSSWEINER Armaturen und Messgarete GmbH & Co. OHG" სერთიფიკატი
012-11-TR
უვადო
საქ. 797-11 18.05.11 ცივი და ცხელი წყლის მრავალჭავლიანი მრიცხველები LXSG ჩინეთი, ფირმა ,, NINGBO TONGQIU ELEQTRICAL TECNOLOGY CO., LTD" სერთიფიკატი
014-11-TR
უვადო
საქ. 800-11 17.06.11 ცივი წყლის მრიცხველები WP-SDC ჩინეთი, ფირმა. „Ningbo Water Meter Co.,LTD.“ სერთიფიკატი
017-11-TR
უვადო
საქ. 801-11 17.06.11 ცივი წყლის მრავალჭავლიანი მშრალი მრიცხველები MJ-SDC ჩინეთი, ფირმა „Ningbo Water Meter Co.,LTD.“ სერთიფიკატი
018-11-TR
უვადო
საქ. 802-11 20.06.11 ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები JS 2,5-02 პოლონეთი, ფირმა « Apator PowaGaz » სერთიფიკატი
019-11-TR
უვადო
საქ. 804-11 08.07.11 მრავალჭავლიანი წყლის მრიცხველები ĢSS (მოდიფიკაციები ĢSS-15, ĢSS-15M, ĢSS-15D, ĢSS-20, ĢSS-20M, ĢSS-20D, ĢSS-50, ĢSS-50D) აზერბაიჯანის რესპუბლიკა შ.პ.ს. „НПП Абшерон" სერთიფიკატი
021-11-TR
უვადო
საქ. 808-11 13.09.11 მრავალჭავლიანი ცივი წყლის მრიცხველები TK თურქეთი, ფირმა "BAYLAN" სერთიფიკატი
025-11-TR
უვადო
საქ. 809-11 13.09.11 ერთჭავლიანი ცივი წყლის მრიცხველები KY თურქეთი, ფირმა "BAYLAN" სერთიფიკატი
026-11-TR
უვადო
საქ. 810-11 13.09.11 მრავალჭავლიანი ცივი წყლის მრიცხველები TY თურქეთი, ფირმა "BAYLAN" სერთიფიკატი
027-11-TR
უვადო
საქ. 811-11 29.09.11 ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები CBK უკრაინა, ფირმა „КОМУНАРСЧЕТМАШ” სერთიფიკატი
028-11-TR
უვადო
საქ. 812-11 15.11.11 ცივი წყლის ტურბინული მრიცხველი MeiStream და MeiStream plus გერმანია, ფირმა „Sensus” სერთიფიკატი
029-11-TR
უვადო
საქ. 813-11 15.11.11 ცივი წყლის კომბინირებული მრიცხველი MeiTwin გერმანია, ფირმა „Sensus” სერთიფიკატი
030-11-TR
უვადო
საქ. 815-11 01.12.11 მრავალჭავლიანი ცივი წყლის მრიცხველები KVS-xK (x-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) თურქეთი, ფირმა "KLEPSAN Klape" სერთიფიკატი
032-11-TR
უვადო
საქ. 817-11 06.12.11 ცივი და ცხელი წყლის ტურბინული მრიცხველი WS, WB, WP და WPV გერმანია, ფირმა “Hydrometer GmbH” სერთიფიკატი
034-11-TR
უვადო
საქ. 819-11 28.12.11 მრავალჭავლიანი ცივი წყლის მრიცხველები 405S გერმანია, ფირმა “SENSUS” სერთიფიკატი
036-11-TR
უვადო
საქ. 820-11 28.12.11 მრავალჭავლიანი ცივი წყლის მრიცხველები Multi Jet ესპანეთი, ფირმა "FECOSAN S.I." სერთიფიკატი
037-11-TR
უვადო
საქ. 821-11 28.12.11 ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველები Woltman ესპანეთი, ფირმა "FECOSAN S.I." სერთიფიკატი
038-11-TR
უვადო
საქ. 822-12 03.01.12 ცივი და ცხელი წყლის ერთჭავლიანი მრიცხველები KK1, KK-3, KK-11, KK-12 TurqeTi, firma "Baylan" სერთიფიკატი
001-12-TR
უვადო
საქ. 823-12 03.01.12 ცივი და ცხელი წყლის მრავალჭავლიანი მრიცხველები TK-X ( X-1, 3, 13, 23, 26, 27, 28, 7C, 2E, 3E, 4E, 7E, 1S, 3S, 5S, 7S, 26S ) თურქეთი, ფირმა "Baylan" სერთიფიკატი
002-12-TR
უვადო
საქ. 824-12 26.01.12 ცივი წყლის მრიცხველების VK-X ( X-1, 2, 3, 3p, 4, 4p, 6) თურქეთი, ფირმა "Baylan" სერთიფიკატი
003-12-TR
უვადო
საქ. 825-12 26.01.12 ცივი წყლის მრიცხველების W-X ( X-0, 1, 2, 3, 4, 5) თურქეთი, ფირმა "Baylan" სერთიფიკატი
004-12-TR
უვადო
საქ. 826-12 21.02.12 მასური მრიცხველი _ხარჯსაზომის Micro Motion (მოდიფიკაციები DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG050, H, LF) ნიდერლანდები, ფირმა „Emerson Process Management Flow BV” სერთიფიკატი
005-12-TR
უვადო
საქ. 840-12 06.09.12 მრავალჭავლიანი წყლის მრიცხველები MTK-UA და MTW-UA უკრაინა, ფირმა „Енергозберiгаючi системи“ სერთიფიკატი
019-12-TR
უვადო
საქ. 841-12 12.09.12 სითხეების ელექტრონული ხარჯმზომები “OPTIFLUX 6000” გერმანია, ფირმა „KROHNE” სერთიფიკატი
020-12-TR
უვადო
საქ. 857-13 31.01.13 წყლის მრიცხველების სამოწმებელი სტენდი “AKS-TB ” სომხეთის რესპუბლიკა, ფირმა „Аразен” სერთიფიკატი
006-13-TR
უვადო
საქ. 018-99 * 10.03.99 ციფერბლატიანი სასწორი სტატიკური აწონვისათვის ცსსა 4-8-15 kg საქართველო, ქუთაისი, შპს "შოთა სოფტვერი" სეთიფიკატი 018-99 01.03.2002
საქ. 028-99 * 22.07.99 წონითი დოზატორი ВД-1 საქართველო, რუსთავი, სკი "ავტომატმრეწვი" სერთიფიკატი 028-99 01.08.2002
საქ. 038-00 * 24.03.00 სავაგონო სასწორი WEJGHLINE დიდი ბრიტანეთი, ფირმა "RAJLWEIHT" სერთიფიკატი 038-00 24.03.2001
საქ. 046-00 * 08.09.00 ღუმელის ავტომატური წონითი დოზირების სისტემა ДСП-100 საქართველო, რუსთავი, სკი "ავტომატმრეწვი" სერთიფიკატი 046-00 31.12.2001
საქ. 051-00 * 18.12.00 კაზმის კომპონენტების ხარჯის დოზირების ავტომატიზირებული სისტემის მოწყობილობა OACD-1 საქართველო, რუსთავი, სკი "ავტომატმრეწვი" სერთიფიკატი 051-00 01.01.2001
საქ. 059-01 * საქ. 130-04 12.03.01 სამაგიდო ელექტრონული სასწორი ВР-4149-06 რუსეთის ფედერაცია, სს "ТВЕС" სერთიფიკატი 059-01 12.03.2005 01.07.08
საქ. 075-02 * 14.08.02 სამაგიდო ელექტრონული სასწორი ერ 4149-06 საქართველო, სს "თბილხელსაწყო" სერთიფიკატი 075-02 12.03.2005
საქ. 080-02 * 28.11.02 გაზომვის ლოკალური ავტომატიზირებული სისტემის დანადგარი ОЛАСИД-МП საქართველო, ქ.რუსთავი შპს "ტავა" სერთიფიკატი 080-02 01.01.2005
საქ. 111-04 * 04.06.04 ელექტრონული სასწორები მოდელები AD da SW სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 111-04 30.06.2005
საქ. 112-04 * 04.06.04 საამწეო სასწორები მოდელი CASTON I(NC) სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 112-04 30.06.2005
საქ. 113-04 * 04.06.04 სავაჭრო სასწორი მოდელი AD-H სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 113-04 01.06.08
საქ. 114-04 * 04.06.04 ლაბორატორიული ელექტრონული სასწორები მოდელი MW სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 144-04 30.06.2005
საქ. 115-04 * 04.06.04 იატაკზე დასადგმელი სასწორები მოდელები DL da DB სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 115-04 30.06.2005
საქ. 116-04 * 04.06.04 იატაკზე დასადგმელი სასწორები DB-H და DB-II სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 116-04 01.06.08
საქ. 117-04 * 04.06.04 სავაჭრო სასწორი LP, AP, EP, TР. სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 117-04 30.06.2005
საქ. 126-04 * 28.07.04 ლაბორატორიული ანალიზური სასწორი AAA/L ინგლისი, ფირმა "Adam Equpment" სერთიფიკატი 126-04 01.01.07
საქ. 127-04 * 28.07.04 ლაბორატორიული ანალიზური სასწორი Scout II აშშ. ფირმა "Ohous Corporation" სერთიფიკატი 127-04 01.01.07
საქ. 130-04 * საქ. 059-01 12.08.04 მაგიდის ელექტრონული სასწორი ВР 4149 რუსეთის ფედერაცია, სს "ТВЕС" სერთიფიკატი 130-04 01.07.08 12.03.2005
საქ. 131-04 * 12.08.04 პლატფორმული ელექტრონული სასწორი ВНТР რუსეთის ფედერაცია, სს "ТВЕС" სერთიფიკატი 131-04 01.07.2005
საქ. 132-04 * 12.08.04 უნიფიცირებული ელექტრონული სასწორი ВЭУ რუსეთის ფედერაცია, სს "ТВЕС" სერთიფიკატი 132-04 01.04.07
საქ. 151-04 * 30.12.04 პრეცეზიული სასწორი BL610 გერმანია, ფირმა "Sartorius" სერთიფიკატი 151-04 01.06.08
საქ. 220-05 * 03.08.05 საბაქნო სასწორები Hercules - HFS, R სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 220-05 01.04.08
საქ. 221-05 * 03.08.05 იატაკზე დასადგმელი სასწორები ND, BW, CPS და UFS სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერთიფიკატი 221-05 01.04.08
საქ. 247-05 27.12.05 საერთო დანიშნულების სასწორები AD და SW სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
018-05-ტ
უვადო
საქ. 248-05 27.12.05 იატაკის სასწორები DB და DL სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
019-05-ტ
უვადო
საქ. 249-05 27.12.05 სავაჭრო სასწორები AP,LP,TP და EP სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
020-05-ტ
უვადო
საქ. 250-05 27.12.05 ამწე სასწორები Caston NC,THB და THD სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
021-05-ტ
უვადო
საქ. 251-05 27.12.05 ლაბორატორიული სასწორები MW სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
022-05-ტ
უვადო
საქ. 253-06 09.01.06 საავტომობილი სასწორი JUMBO თურქეთი, ფირმა "ESIT" მოწმობა
024-06-ტ
უვადო
საქ. 254-06 17.01.06 ავტომობილის თვლების მიხედვით ამწონი სასწორი RW სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
025-06-ტ
უვადო
საქ. 258-06 20.02.06 ტენზომეტრული საავტომობილო სასწორი BAT 80-20-3-4 რუსეთის ფედედრაცია, ქ. როსტოვი, ღსს "НАИС" მოწმობა
029-06-ტ
უვადო
საქ. 259-06 22.02.06 საავტომობილო სასწორი 7560 აშშ, ღსს "Mattler Toledo Inc" ცნობა 01-06-ტრ უვადო
საქ. 270-06 13.03.06 ლაბორატორიული სასწორები MWP სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" ცნობა 06-06-ტრ უვადო
საქ. 271-06 13.03.06 ლაბორატორიული სასწორები CUW/CUX სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" ცნობა 07-06-ტრ უვადო
საქ. 272-06 13.03.06 ლაბორატორიული სასწორები MW-II,ME სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" ცნობა 08-06-ტრ უვადო
საქ. 275-06 13.03.06 წონის საზომი კონსოლური ტიპის ტენზორეგისტორული გადამწოდები მოდელები: BCA,SCI,BCM, BSA,BSS,HBS, SBA,MNC,WBK სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" ცნობა 11-06-ტრ უვადო
საქ. 276-06 16.03.06 წონის საზომი მოწყობილობები მოდელები: CI,BI,TM,WXP სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" ცნობა 12-06-ტრ უვადო
საქ. 294-06 28.03.06 საავტომობილო ტენზომერული სასწორი BAT რუსეთის ფედედრაცია, ქ. როსტოვი, ღსს "НАИС" მოწმობა
36-06-ტ
უვადო
საქ. 295-06 28.03.06 საავტომობილო ტენზომეტრული ლიანდური სასწორი BATK რუსეთის ფედედრაცია, ქ. როსტოვი, ღსს "НАИС" მოწმობა
37-06-ტ
უვადო
საქ. 296-06 28.03.06 სავაგანო ტენზომეტრული სასწორი BBT რუსეთის ფედედრაცია, ქ. როსტოვი, ღსს "НАИС" მოწმობა
38-06-ტ
უვადო
საქ. 299-06 12.04.06 ელექტრონული სასწორები მოდელი EK იაპონია, ფირმა "A&D Company Limited" ცნობა 31-06-ტრ უვადო
საქ. 300-06 12.04.06 ელექტრონული სასწორები LE გერმანი, ფირმა "Sartorius" ცნობა 32-06-ტრ უვადო
საქ. 306-06 08.05.06 საბაქნო სასწორები PC-006T-ART თურქეთი, ფირმა "ESIT" ცნობა 36-06-ტრ უვადო
საქ. 307-06 08.05.06 გადასატანი საავტომობილო სასწორი BA-15C-3 რუსეთის ფედედრაცია, დსს "META" მოწმობა
42-06-ტ
უვადო
საქ. 309-06 16.05.06 ღერძული დატვირთვის პორტატული საავტომობილო სასწორები მოდელი ESIT 020T-AS2-PWI თურქეთი, ფირმა "ESIT" ცნობა 37-06-ტრ უვადო
საქ. 310-06 16.05.06 საბაქნო სასწორები მოდელი ETK-60M-ASC თურქეთი, ფირმა "TUNAYLAR" ცნობა 38.06-ტრ უვადო
საქ. 320-06 17.07.06 საავტომობილო სასწორები მოდელი ESIT 080T-JU-0316-ART-SC თურქეთი, ფირმა "ESIT" ცნობა 40-06-ტრ უვადო
საქ. 321-06 18.07.06 საავტომობილო სასწორები მოდელი ESIT 080T-JU-0316-PWI T-SC თურქეთი, ფირმა "ESIT" ცნობა 41-06-ტრ უვადო
საქ. 322-06 18.07.06 საავტომობილო სასწორები მოდელი ESIT 060T-JU-0316-PWI T-SC თურქეთი, ფირმა "ESIT" ცნობა 42-06-ტრ უვადო
საქ. 381-06 11.12.06 საავტომობილო სასწორი მოდელი PLT-2600-XXX აშშ, ფირმა "Fairbanks Scales" ცნობა 70-06-ტრ უვადო
საქ. 382-06 13.12.06 საავტომობილო სასწორი მოდელი ETK-80M-ASC თურქეთი, ფირმა "TUNAYLAR" ცნობა 71-06-ტრ უვადო
საქ. 383-06 14.12.06 საავტომობილო გადასატანი სასწორები PT-300DW-Q ერთეული ეგზემპლარები კონკრეტული საქ. #-ბით აშშ, ფირმა "Intercomp" ცნობა 72-06-ტრ უვადო
საქ. 389-07 23.01.07 სტატიკური აწონვის საავტომობილო სასწორი КОДА-А უკრაინა, უკრაინულ - ამერიკული, ფირმა "КОДА" მოწმობა
006-07-ტ
უვადო
საქ. 390-07 23.01.07 სტატიკური აწონვის სავაგონო სასწორი КОДА-В უკრაინა, უკრაინულ - ამერიკული, ფირმა "КОДА" მოწმობა
007-07-ტ
უვადო
საქ. 391-07 23.01.07 სტატიკური აწონვის საბაქნო სასწორი КОДА-П უკრაინა, უკრაინულ - ამერიკული, ფირმა "КОДА" მოწმობა
008-07-ტ
უვადო
საქ. 441-07 18.05.07 საავტომობილო სასწორები მოდელი ESIT 060T-JU-0316-PWI D-SC თურქეთი, ფირმა "ESIT" ცნობა 024-07-ტრ უვადო
საქ. 469-07 23.07.07 ავტომობილის ღერძული დატვირთვის სასწორი მოდელი ESIT O20T-ARO933- PWI T-SC თურქეთი, ფირმა "ESIT" ცნობა 47-07-ტრ უვადო
საქ. 492-07 14.09.07 ელექტრონული სასწორი მოდელი AJ-8200CE იაპონია, ფირმა "SHINKO DENSHI" ცნობა #056-07-ტრ უვადო
საქ. 507-07 09.10.07 სპეციალური დანიშნულების სასწორი 9123 მოდელის ტენზოგადამწოდებით (საქ. ## P448466A, 242A, 301A) და AD-4401 ტიპის ინდიკატორით ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 066-07-ტ უვადო
საქ. 510-07 09.10.07 წონის საზომი ინდიკატორი მოდელი NT სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" ცნობა 069-07-ტრ უვადო
საქ. 512-07 12.10.07 ლაბორატორიული სასწორი AFP-720L სინგაპური, ფირმა "Adam Equipment" ცნობა 071-07-ტრ უვადო
საქ. 520-07 14.11.07 ელექტრონული ანალიზური სასწორი KERN GJ 4100-2M გერმანია, ფირმა "KERN & Sohn" ცნობა 078-07-ტრ უვადო
საქ. 521-07 14.11.07 ელექტრონული ანალიზური სასწორი KERN GS 6200 გერმანია, ფირმა "KERN & Sohn" ცნობა 079-07-ტრ უვადო
საქ. 523-07 26.11.07 სატვირთო სასწორი მოდელი ABS 950 ახალი ზელანდია, ფირმა "ATRAX Group (NZ)" ცნობა 081-07-ტრ უვადო
საქ. 563-07 25.12.07 მძიმეწონიანი ავტომანქანის მოძრაობაში ამწონი სასწორი მოდელი TRADE AD101B-SB4 იტალია, ფრიმა "TASSINARI BILANCE" ცნობა 113-07-ტრ უვადო
საქ. 569-07 27.12.07 ლაბორატორიული ელექტრონული სასწორები CAUW-D/CAUW სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" ცნობა 118-07-ტრ უვადო
საქ. 600-08 14.04.08 სასწორი (დინამომეტრი) მოდელი RON 2501 აშშ. შპს "Eilon Engineering" ცნობა 014-08-ტრ უვადო
საქ. 621-08 09.06.08 სამაგიდო სასწორები მოდელი AD-H სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
028-08-ტ
უვადო
საქ. 622-08 09.06.08 იატაკზე დასადგმელი სასწორები მოდელები DB-H და DB-II სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
029-08-ტ
უვადო
საქ. 623-08 09.06.08 საბაქნო სასწორები მოდელი Hercules HFS,R სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
030-08-ტ
უვადო
საქ. 624-08 09.06.08 იატაკზე დასადგმელი სასწორები მოდელები ND, DW,CPS,UFS, სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
031-08-ტ
უვადო
საქ. 628-08 18.06.08 საავტომობილო გადასატანი სასწორები მოდელი SLS 8430 (saq. ## 10, 11) აშშ, ფირმა "Massload" მოწმობა
034-08-ტ
უვადო
საქ. 656-08 01.10.08 სავაგონო სასწორები SRW თურქეთი, ფირმა "TUNAYLAR BASKUL SANAYI VE TICARET" მოწმობა
046-08-ტ
უვადო
საქ. 662-08 25.11.08 ანალიზური სასწორები XA 110 პოლონრთი, ფირმა "RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE" ცნობა 043-08-ტრ უვადო
საქ. 663-08 25.11.08 ანალიზური სასწორები AS 110/X პოლონრთი, ფირმა "RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE" ცნობა 044-08-ტრ უვადო
საქ. 664-08 25.11.08 ანალიზური სასწორები PS (მოდეფიკაციები 4500/C/2 და 210/C/2) პოლონრთი, ფირმა "RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE" ცნობა 045-08-ტრ უვადო
საქ. 666-08 24.12.08 სასწორი AGN (200C სერიის) თურქეთი, ფირმა "AXIS" ცნობა 047-08-ტრ უვადო
საქ. 667-08 24.12.08 სასწორი DT 60 სერიის თურქეთი, ფირმა "Dikomsan" ცნობა 048-08-ტრ უვადო
საქ. 685-09 13.03.09 ანალიზური სასწორები WAS (60 - 220) / X პოლონრთი, ფირმა "RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE" ცნობა 011-09-ტრ უვადო
საქ. 732-09 02.11.09 საავტომობილო სასწორი მოდელი ESIT-030T-AR09440-PWI T-SC თურქეთი, ფირმა "ESIT" ცნობა 041-09-ტრ უვადო
საქ. 736-09 05.11.09 ელექტრონული სასწორები მოდელები ED, ED-H სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" მოწმობა
022-09-ტ
უვადო
საქ. 751-10 27.01.10 საავტომობილო ელექტრომექანიკური სასწორები მოდელი 2100BA უკრაინა, ფირმა "ТОМ" მოწმობა
001-10-ტ
უვადო
საქ. 758-10 12.02.10 სასწორი მოდელი TT-5218 თურქეთი, ფირმა "TARTAN TARTI ALETLERI SAN VE TIC" ცნობა 006-10-ტრ უვადო
საქ. 768-10 30.03.10 სტაციონალური ელექტრონული საწორები მოდელი BC უკრაინა, ფირმა "ЭТАЛОН ТЕНЗО" მოწმობა
010-10-ტ
უვადო
საქ. 770-10 28.05.10 სასწორები BTITA თურქეთი, ფირმა "TEM" ცნობა 014-10-ტრ უვადო
საქ. 773-10 13.07.10 საბაქნო სასწორები მოდელი PWI 5T- TCC-3 თურქეთი, ფირმა "BASSAN" ცნობა 016-10-ტრ უვადო
საქ. 781-10 17.11.10 სასწორები მოდელი SCS-60ME ჩინეთი, ფირმა "Mettler Toledo" ცნობა 018-10-ტრ უვადო
საქ. 782-10 20.12.10 ანალიზური სასწორები AS 220/X პოლონრთი, ფირმა "RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE" ცნობა 019-10-ტრ უვადო
საქ. 787-11 13.01.11 იატაკის სასწორები PB სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერტიფიკატი
004-11-TR
უვადო
საქ. 788-11 13.01.11 იატაკის სასწორები ECB სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერტიფიკატი
005-11-TR
უვადო
საქ. 796-11 29.04.11 საავტომობილო სასწორები LMT სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერტიფიკატი
013-11-TR
უვადო
საქ. 798-11 31.06.11 საავტომობილო სასწორების ESIT-060T-HIPPO/S-0316-PWI-SC თურქეთი, ფირმა „ESIT.“ სერტიფიკატი
015-11-TR
უვადო
საქ. 803-11 01.07.11 საავტომობილო სასწორი Precia Molen–SCL 35–I 3000 არასტანდარტული სერტიფიკატი
020-11-TA
უვადო
საქ. 805-11 18.07.11 სასწორი BX1-60 თურქეთი, ფირმა "BAYKON ENDUSTRIYEL KONTROL SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S." სერტიფიკატი
022-11-TR
უვადო
საქ. 806-11 30.08.11 იატაკის ელექტრონული სასწორები CERTUS HERCULES უკრაინა, ფირმა "KODA" სერტიფიკატი
023-11-TR
უვადო
საქ. 837-12 26.07.12 მოდელის სავაჭრო სასწორების PR სამხრეთ კორეა, ფირმა "Cas Corporation" სერტიფიკატი
016-12-TR
უვადო
საქ. 845-12 27.11.12 საავტომობილო სასწორი WB-E-100T ინდოეთი, ფირმა "Endeavour Insrument Pvt.Ltd" სერტიფიკატი
024-12-TR
უვადო
საქ. 848-12 24.12.12 ანალიზური სასწორები AS ( 160, 220, 310)/X პოლონეთი, ფირმა "RADWAG WAGI ELEQTRONICZE" სერტიფიკატი
027-12-TR
უვადო
საქ. 850-12 24.12.12 სასწორები WLC 06/B1 და WLC 30/C1/R პოლონეთი, ფირმა "RADWAG WAGI ELEQTRONICZE" სერტიფიკატი
029-12-TR
უვადო
საქ. 854-13 31.01.13 ანალიზური სასწორები XA (52; 110) /X პოლონეთი, ფირმა "RADWAG WAGI ELEQTRONICZE" სერტიფიკატი
003-13-TR
უვადო
საქ. 855-13 31.01.13 პრეციზიული სასწორები KERN EW 600-2M გერმანია, ფირმა "KERN & Sohn GmbH" სერტიფიკატი
004-13-TR
უვადო
საქ. 856-13 31.01.13 ანალიზური სასწორები KERN ABJ 220-4M გერმანია, ფირმა "KERN & Sohn GmbH" სერტიფიკატი
005-13-TR
უვადო
საქ. 062-01* 27.04.01 საწვავ მარიგებელი სვეტი НАРА 27; 28; 41; 42; 61. რუსეთის ფედერაცია, ქ-ნა "ავტოგასამართი ტექნიკა" სერთიფიკატი 062-01 27.04.2004
საქ. 063-01* 27.04.01 საწვავ მარიგებელი სვეტი НАРА-5000 რუსეთის ფედერაცია, ქ-ნა "ავტოგასამართი ტექნიკა" სერთიფიკატი 063-01 27.04.2004
საქ. 072-02* 06.05.02 საწვავ მარიგებელი სვეტი ომეგა თუქრთი, ფირმა "პეტპოსანი" სერთიფიკატი 072-02 01.01.2004
საქ. 079-02* 24.10.04 საწვავ მარიგებელი სვეტი DRBA იტალია, ფირმა "ნუოვო პინიონე" სერთიფიკატი 079-02 01.01.2005
საქ. 085-02* 18.12.02 საწვავ მარიგებელი სვეტი პეტპოსანი თუქრთი, ფირმა "პეტპოსანი" სერთიფიკატი 085-02 01.01.2005
საქ. 089-03* 04.08.03 საწვავ მარიგებელი სვეტი სუფსა საქართველო, შპს "თიკო" სერთიფიკატი 089-03 01.01.2006
საქ. 096-03* 28.11.03 საწვავ მარიგებელი სვეტი Tocheim Premier G აშშ, ფირმა "TOKHEIM" სერთიფიკატი 096-03 28.11.2006
საქ. 155-05* 24.02.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი ჯორჯი-ანა შპს, "ჯორჯიანა" სერთიფიკატი 155-05 01.01.2008
საქ. 156-05* 21.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი DPBA_ეკო ჯორჯია იტალია, ფირმა "ნუოვო პინიონე" სერთიფიკატი 156-05 01.01.2008
საქ. 157-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი ომეგა-კანარგო თუქეთი, ფირმა "პეტპოსანი" სერთიფიკატი 157-05 01.01.2008
საქ. 158-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SHVELM-მაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 158-05 01.01.2007
საქ. 159-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SALZKOTTEN-მაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 159-05 01.01.2007
საქ. 160-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი DRESSER WAYNE Mმაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 160-05 01.01.2007
საქ. 161-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი მაგნატი-ა საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 161-05 01.01.2007
საქ. 162-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი მაგნატი-ბ საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 162-05 01.01.2007
საქ. 163-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი მაგნატი-გ საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 163-05 01.01.2007
საქ. 164-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი მაგნატი-დ საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 164-05 01.01.2007
საქ. 165-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი მაგნატი-ე საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 165-05 01.01.2007
საქ. 166-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი MEKSAN-მაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 166-05 01.01.2007
საქ. 167-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SHEIDT BACHMAN-მაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 167-05 01.01.2007
საქ. 168-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SHLUMBERGER-მაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 168-05 01.01.2007
საქ. 169-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი HAPA-28-16 მაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 169-05 01.01.2008
საქ. 170-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი MEKSAN-3-ტ საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 170-05 01.01.2008
საქ. 171-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SHEIDT BACHMAN-3-ტ საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 171-05 01.01.2007
საქ. 172-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SALZKOTTEN-3-ტ საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 172-05 01.01.2007
საქ. 173-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SVELM-3-ტ საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 173-05 01.01.2007
საქ. 174-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი DRESSER WAYNE-3-ტ საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 174-05 01.01.2007
საქ. 175-05* 22.03.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SHLUMBERGER-მაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 175-05 01.01.2007
საქ. 178-05* 06.05.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი HAPA(23,27,28) რუსეთის ფედერაცია, ქ-ნა "ავტოგასამართი ტექნიკა" სერთიფიკატი 178-05 01.01.2007
საქ. 181-05* 07.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი HAPA 42-16- მაგნატი საქართველო, არასტანდარტული სერთიფიკატი 181-05 01.01.2008
საქ. 182-05* 08.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი MEKSAN-ლუკოილი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
182-05
01.01.2008
საქ. 183-05* 08.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი PETPOSAN1-ლუკოლი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
183-05
01.01.2008
საქ. 184-05* 08.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი PETPOSAN2-ლუკოლი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
184-05
01.01.2008
საქ. 185-05* 08.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი PETPOSAN3-ლუკოლი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
185-05
01.01.2008
საქ. 186-05* 08.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი PETPOSAN4-ლუკოლი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
186-05
01.01.2008
საქ. 187-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SHEIDT BACHMAN-1 ნაციონალი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
187-05
01.01.2008
საქ. 188-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SHEIDT BACHMAN-2 ნაციონალი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
188-05
01.01.2008
საქ. 200-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი MPD-5008- ავიასერვისი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
200-05
01.01.2008
საქ. 201-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი E300-ავიასერვისი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
201-05
01.01.2008
საქ. 202-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი DRESSER WAYNE-ავიასერვისი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
202-05
01.01.2008
საქ. 203-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი HAPA-27-15-ავიასერვისი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
203-05
01.01.2008
საქ. 204-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი HAPA-42-16-ავიასერვისი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
204-05
01.01.2008
საქ. 205-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი PUMPIRONINCG-კანარგო საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
205-05
01.01.2008
საქ. 206-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი SHEIDT BACHMAN ხაჰესი XII საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
206-05
01.01.2008
საქ. 207-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი DRESSER WAYNE-ვარკეთილი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
207-05
01.01.2008
საქ. 208-05* 13.06.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი HAPA-28-16-ზაჰესი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
208-05
01.01.2008
საქ. 222-05* 03.08.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი HAPA-42 (საქ. #2858) რუსეთის ფედერაცია, ქ-ნა "ავტოგასამართი ტექნიკა" სერტიფიკატი
222-05
01.01.2008
საქ. 226-05* 02.09.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი HAPA-5312-ეკო საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
226-05
01.01.2008
საქ. 227-05* 02.09.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი DRESSER WAYNE-ბარაკონი საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
227-05
01.01.2008
საქ. 228-05* 02.09.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი MEKSAN-გეტა საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
228-05
01.01.2008
საქ. 229-05* 02.09.05 საწვავ მარიგებელი სვეტი PETROSAN-ბაკარედა საქართველო, არასტანდარტული სერტიფიკატი
229-05
01.01.2008
საქ. 255-06 18.01.06 საწვავის მარიგებელი სვეტები CMD1687 SK ჩინეთი, ქარხანა "ZHEJIANG HONGYANG" მოწმობა
026-06-ტ
უვადო
საქ. 264-06 10.03.06 საწვავის მარიგებელი სვეტი DRESSER WAYNE პეტროლ ლუქსი-4(საიდ. #2001-1, 2002-2, 2003-3, 2004-4, 2005-1, 2006-2, 2007-3, 2008-4, 2009-2, 2010-3, 1011-1) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
030-06-ტ
უვადო
საქ. 265-06 10.03.06 საწვავის მარიგებელი სვეტი პეტროლ ლუქსი-S (said.#1012-1,1013-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
031-06-ტ
უვადო
საქ. 266-06 10.03.06 საწვავის მარიგებელი სვეტი პეტროლ ლუქსი-ბ (said.#1014-3,1015-4) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
032-06-ტ
უვადო
საქ. 267-06 10.03.06 საწვავის მარიგებელი სვეტი SHVELM- პეტროლ ლუქსი (საიდ.#4016-1,4017-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
033-06-ტ
უვადო
საქ. 268-06 10.03.06 საწვავის მარიგებელი სვეტი ტექნო ლუქსი-ა (საიდ.#1001-1,1002-2, 1003-3,1004-4) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
034-06-ტ
უვადო
საქ. 337-06 06.09.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი KOPPENC AUTOMATIC- წმინდა წყალი (საიდ.#1001-1,1002-2, 1003-3, 1004-4) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
061-06-ტ
უვადო
საქ. 338-06 06.09.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი SATAM-პედრო (საიდ.#2001-1,2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
062-06-ტ
უვადო
საქ. 340-06 08.09.06 საწვავ - მარიგებელი სვეტი SCHEIDT & BACHMANN-რგ (საიდ.#2001-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
064-06-ტ
უვადო
საქ. 341-06 08.09.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი KOPPENC AUTOMATIC- აგარა (საიდ.#2001-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
065-06-ტ
უვადო
საქ. 342-06 08.09.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი SATAM-გენო (საიდ.#2001-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
066-06-ტ
უვადო
საქ. 343-06 08.09.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი SCHWELM-იმედი (საიდ.#2001-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
067-06-ტ
უვადო
საქ. 344-06 12.09.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი NARA-კავკასიონი (საიდ.#2001-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
068-06-ტ
უვადო
საქ. 345-06 12.09.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი VAKA-ხობი (საიდ.#2001-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
069-06-ტ
უვადო
საქ. 351-06 02.10.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი KOPENC AUTOMATIC-პაატა (საიდ.#2001-1, 2002-2,2003-3,2004-4) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
075-06-ტ
უვადო
საქ. 354-06 13.11.06 საწვავ-მარიგებელი სვეტი KOPPENC AUTOMATIC-გენო (საიდ.#200-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
077-06-ტ
უვადო
საქ. 384-07 11.01.07 საწვავ-მარიგებელი სვეტები ШЕЛЬФ-1 КЕД 50-0,25-2-1x……. ШЕЛЬФ-2 КЕД 50-0,25-2-1x…… უკრაინა, შპს ნპკ "ШЕЛЬФ" მოწმობა
001-07-ტ
უვადო
საქ. 452-07 14.06.07 საწვავ-მარიგებელი სვეტი ნუკოილი-ფოთი (said.#2001-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
035-07-ტ
უვადო
საქ. 453-07 14.06.07 საწვავ-მარიგებელი სვეტი კომპან - წნორი (საიდ.#2001-1, 2002-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
037-07-ტ
უვადო
საქ. 470-07 30.07.07 საწვავ მარიგებელი სვეტი QUANTIUM-T (სერია 100T, 200T, 300T, 400T,500T,) შოტლანდია, ფირმა "TOKHEIM UK" ცნობა 048-07-ტრ უვადო
საქ. 472-07 09.08.07 საწვავ-მარიგებელი სვეტი НАРА 4000 რუსეთი, ღსს "НАРА" მოწმობა
040-07-ტ
უვადო
საქ. 478-07 17.08.07 საწვავ-მარიგებელი სვეტები BARANSAY (მოდელები BS MPP 500 და BS MPD 500) თურქეთი, ფირმა "BARANSAY" ცნობა 051-07-ტრ უვადო
საქ. 587-08 17.03.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტი "ჯილბარგო - ბაღდადი"-ს (said. ## 1001-2, 2001-2) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
005-08-ტ
უვადო
საქ. 597-08 11.04.08. საწვავ-მარიგებელი სვეტი SALZCOTEN-APOL- ზ და გ (საიდ. # 2001-1) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
014-08-ტ
უვადო
საქ. 598-08 11.04.08. საწვავ-მარიგებელი სვეტი მექსანი-ბერკომი (საქ. ##98001,05,06,07,08, 09,10,11,12,14,15,16, 17,19,20,21) თურქეთი, ფირმა "MEPSAN" მოწმობა
015-08-ტ
უვადო
საქ. 599-08 11.04.08. საწვავ-მარიგებელი სვეტი მექსანი-მაკონა (საქ. ##850613, 860157, 881123, 911656) თურქეთი, ფირმა "MEPSAN" მოწმობა
016-08-ტ
უვადო
საქ. 605-08 22.04.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტები მოდელი GSB 224220 JMB DF 000000 -(საქ.## AAAA165741, AA165742-165745, AA167822-167826,) GSB 488210 JMB DF 000000 -(საქ.## AA165732-165740, 167827-167835) იაპონია, შპს "TATSUNO CORPORARION" ცნობა 019-08-ტრ უვადო
საქ. 612-08 07.05.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტი СЕВЕР1 (საქ. ##272, 273, 274, 275) რუსეთის ფედერაცია, დსს "НПП АЗТ" მოწმობა
022-08-ტ
უვადო
საქ. 642-08 29.07.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტი ვენდრეიზერი - ნიკო (საქ. #2001) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
038-08-ტ
უვადო
საქ. 643-08 29.07.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტი შლუმბერჟე-ნიკო (საინდ. ## 1001,1002) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
039-08-ტ
უვადო
საქ. 644-08 29.07.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტი კედ - ნერო (საინდ. ## 1001,1002,1003) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
040-08-ტ
უვადო
საქ. 645-08 29.07.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტი 4025-RN-B - ვარციხე (საინდ. ## 1001,1002) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
041-08-ტ
უვადო
საქ. 646-08 29.07.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტი შველმი-მერჯევი (საქ. #2001, 1002) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
042-08-ტ
უვადო
საქ. 647-08 29.07.08 საწვავ-მარიგებელი სვეტი შეიდბახმანი - მათე (საქ. #2001) საქართველო, არასტანდარტული მოწმობა
043-08-ტ
უვადო
საქ. 650-08 07.08.08 საწვავ მარიგებელი სვეტები BIGBANG თურქეთი, ფირმა "MEPSAN" ცნობა 037-08-ტრ უვადო
საქ. 700-09 16.06.09 საწვავ-მარიგებელი სვეტები მოდელები ENCORE 300 და ENCORE 500S აშშ, ფირმა "GILBARCO" ცნობა 020-09-ტრ უვადო
საქ. 715-09 07.09.09 საწვავ-მარიგებელი სვეტები MEKSER მოდელი M120L თურქეთი, ფირმა "M&M პეტროლ Eკიპმანიარი შან. ვე თიცარეტ" ცნობა 027-09-ტრ უვადო
საქ. 744-09 25.12.09 საწვავ-მარიგებელი სვეტები GSB (მოდელები GSB 48821 და GSB 24422) იაპონია, შპს "TATSUNO CORPORARION" ცნობა 049-09-ტრ უვადო
საქ. 774-10 29.07.10 საწვავ-მარიგებელი სვეტები ШЕЛЬФ… X КЕД X - 0,25 - X - X … უკრაინა, ღსს "ШЕЛЬФ" მოწმობა
012-10-ტ
უვადო
საქ. 780-10 18.10.10 საწვავ-მარიგებელი სვეტები GLOBA STAR (მოდიფიკაციები H, HH, HLR) შვედეთი, ფირმა "Dresser Wayne pignone"/ შ..პ.ს. "Soft master" მოწმობა
017-10-ტ
უვადო
საქ. 792-11 18.03.11 საწვავ-მარიგებელი სვეტები „Horizon“ აშშ ფირმა, “Gilbargi Inc” სერთიფიკატი 009-11-TR უვადო
საქ. 827-12 27.03.12 თხევადი საწვავის და გათხევადებული აირის სათბობმარიგებელი სვეტების « ШЕЛЬФ…» X KEД X-0.25-X-X…/LPG უკრაინა, ფირმა „НПК « ШЕЛЬФ »“ ცნობაa 006-12-TR უვადო
საქ. 245-05 21.12.05 მასური ხარჯმზომი მრიცხველი DS მოდელის Micro Motion აშშ, ჰოლანდია, ფირმები "Emerson Process Management, Fisher-rosemount" მოწმობა
016-05-ტ
უვადო
საქ. 273-05 13.02.06 ნავთობის ხარჯმზომი H2S-ის შემცველ გარემოში მომუშავე ნავთობის აღრიცხვის კომპლექტური კომერციული კვანძი აშშ, ჰოლანდია, ფირმები "Emerson Process Management, Fisher-rosemount" ცნობა 009-06-ტრ უვადო
საქ 288-06 28.03.06 ნავთობის მოცულობითი მრიცხველი მოდელი LK12-S7 (saqarxno ## 154187-154194) აშშ, ფირმა "FMC Measurement Sulution Sm;th Meter Inc" ცნობა 024-06-ტრ უვადო
საქ 289-06 28.03.06 მიმართული პრუვერი (ნავთობის ხარჯმზომების სამოწმებელი მილი) 24" (ოცდაოთხ დიუმიანი) (საქ. # 03-YS-088-BR) დიდი ბრიტანეთი, ფირმა "Daniel Europe Limited" ცნობა 025-06-ტრ უვადო
საქ. 426-07 19.04.07 სითხის ხრახნიანი ხარჯმზომი ППВ 100-1,6СУ რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ПРОМПРИБОР" მოწმობა
028-07-ტ
უვადო
საქ. 560-07 21.12.07 მასური ხარჯმზომი მრიცხველი Mიცრო ოტიონ (CNG 050 მოდელი) აშშ, ჰოლანდია, ფირმები "Emerson Process Management, Fisher-Rosemount" ცნობა 110-07-ტრ უვადო
საქ. 760-10 16.02.10 ნავთობის ხარჯმზომი ER 72 ME 3014 თურქეთი, ფირმა "ITP Akaryakit Malzemeleri Petrol Kimya Sanayi ve Ticeret" ცნობა 008-10-ტრ უვადო
საქ. 814-10 17.11.11 ხარჯის გრიგალური გარადმქმნელი მრიცხველი ИРВИС-К300 რუსეთის ფედერაცია, ღსს "“НПП” ИРВИС" ცნობა 031-11-TR უვადო
საქ. 826-12 21.02.12 მასური მრიცხველი _ხარჯსაზომი Micro Motion (modifikaciebi DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG050, H, LF) ნიდერლანდები, ფირმა „Emerson Process Management Flow BV” სერთიფიკატი
005-12-TR
უვადო
საქ. 828-12 23.03.12 ზეთის მარიგებელი სვეტები « ШЕЛЬФ MPK » უკრაინა, ფირმა „НПК « ШЕЛЬФ »“ სერთიფიკატი
007-12-TR
უვადო
საქ. 841-12 12.09.12 სითხეების ელექტრონული ხარჯმზომები “OPTIFLUX 6000” გერმანია, ფირმა „KROHNE” სერთიფიკატი
020-12-TR
უვადო
საქ. 852-13 16.01.13 მასური ხარჯსაზომი Promass 80F/E/M/A/I/H/P/S, 83F/E/M/A/I/H/P/S, 84F/M/A, 40E შვეიცარია, ფირმა „Endress+Hauser Flowtec AG” სერთიფიკატი
001-13-TR
უვადო
საქ. 074-02* 18.06.02 გაზგასამართი კომპლექსი CUBOGAS P120-2BVTN/4 იტალია, ფირმა "Nuovo Pignone" სერთიფიკატი
074-02
01.01.2005
საქ. 078-02* 24.10.02 გაზგასამართი კომპლექსი PAGET EL 110 იტალია, ფირმა "PAGET INVESTMENT LIMITED" სერთიფიკატი
078-02
01.01.2005
საქ. 332-06 30.08.06 ავტომობილების შეკუმშული გაზით გასამართი მარიგებელი სვეტი კოდი УКТВЭД 9026105100 უკრაინა, ქ. კიევი, გაზის ინსტიტუტი მოწმობა
057-06-ტ
უვადო
საქ. 333-06 30.08.06 გაზგამანაწილებელი დისპენსერი AMA-CNG 2 HD-LUX სომხეთი, შპს "AMA КОМПРЕСCОР" მოწმობა
058-06-ტ
უვადო
საქ. 455-07 25.06.07 აირ-მარიგებელი სვეტი მოდელი ESP 22/3-PM-CNG050 იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 035-07-ტრ უვადო
საქ. 558-07 21.12.07 აირ-მარიგებელი სვეტი მოდელი AS 120 G-CNG 050 არგენტინა, ფირმა "ASPRO" ცნობა 108-07 უვადო
საქ. 559-07 21.12.07 აირ-მარიგებელი სვეტი მოდელი AS 120 C-AC-CNG 050 არგენტინა, ფირმა "ASPRO" ცნობა 109-07-ტრ უვადო
საქ. 565-07 26.12.07 აირ-მარიგებელი სვეტი მოდელი ESP 21/1-GC21-CNG050 იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 114-07-ტრ უვადო
საქ. 566-07 26.12.07 აირ-მარიგებელი სვეტი მოდელი ESP 22/1-GC21-CNG050 იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 115-07-ტრ უვადო
საქ. 570-07 28.12.07 აირ-მარგებელი სვეტი მოდელი ESP 22/2-PMII- CNG050 იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 119-07-ტრ უვადო
საქ. 571-08 17.01.08 თხევადი აირის მარიგებელი სვეტი modeli Astro MAX122 თურქეთი, ფირმა "UNIMEP Mepsan" ცნობა 001-08-ტრ უვადო
საქ. 578-08 19.02.08 აირ-მარიგებელი სვეტი მოდელი CH4-M-XXX იტალია, ფირმა "ELETTROGAS" ცნობა 004-08-ტრ უვადო
საქ. 580-08 04.03.08 აირ-მარიგებელი სვეტი მოდელი JQDS (საქ. ##0603013, 0603019, 0603020) ჩინეთი, ფირმა "Chongqing Silian Dispenser manufacturing" ცნობა 006-08-ტრ უვადო
საქ. 630-08 20.06.08 აირ-მარიგებელი სვეტი მოდელი ESP 11/1-PMII- CNG 050 იტალია, ფირმა "SAFE" ცნობა 026-08-ტრ უვადო
საქ. 632-08 07.07.08 თხევადი აირის მარიგებელი სვეტი მოდელი GASLIN თურქეთი, შპს "UCAR ELECTRIK INSAAT TAAHHUT SAN" ცნობა 027-08-ტრ უვადო
საქ. 659-08 11.11.08 აირ-მარიგებელი სვეტები ШЕЛЬФ... CNG უკრაინა, შპს "НПК"ШЕЛЬФ" მოწმობა
047-08-ტ
უვადო
საქ. 660-08 11.11.08 აირ-მარიგებელი სვეტები ШЕЛЬФ...… LPG უკრაინა, შპს "НПК"ШЕЛЬФ" მოწმობა
048-08-ტ
უვადო
საქ. 690-09 03.04.09 თხევადი აირის მარიგებელი სადგური მოდელი MGPBK -- 5NEW (სერიული ## სადგურის _ 274 ცისტერნის _ 670903 დისპენსერი _ 147) ბულგარეთი, ფირმა "KALVACHA " ცნობა 016-09-ტრ უვადო
საქ. 722-09 28.09.09 თხევადი აირის მარიგებელი სვეტები 9000 სერიის თურქეთი, ფირმა ,,Yenen Engineering" ცნობა 033-09-ტრ უვადო
საქ. 723-09 28.09.09 თხევადი აირის მარიგებელი სვეტები EUROSTAR თურქეთი, ფირმა ,,EUROPUMP" ცნობა 034-09-ტრ უვადო
საქ. 799-11 06.06.11 საწვავ-მარიგებელი სვეტები DNG 22/CD/N ესპანეთი, ფირმა „GRAF S.p.a.“ სერთიფიკატი
016-11-TR
უვადო
საქ. 816-11 05.11.11 გათხევადებული აირის მარიგებელი სვეტები DPBA LE იტალია, ფირმა "NOOVO PIGNONE S.P.A." სერთიფიკატი
033-11-TR
უვადო
საქ. 827-12 27.03.12 თხევადი საწვავის და გათხევადებული აირის სათბობმარიგებელი სვეტები « ШЕЛЬФ…» X KEД X-0.25-X-X…/LPG ukraina, firma „НПК « ШЕЛЬФ »“ cnoba 006-12-TR უვადო
საქ. 829-12 10.04.12 შეკუმშული აირის მარიგებელი სვეტები ERxLyMC იტალია, ფირმა „FORNOVO GAS S.r.l.“ სერთიფიკატი
008-12-TR
უვადო
საქ. 830-12 12.04.12 შეკუმშული აირის მარიგებელი დისპენსერი BA 200 სომხეთის რესპუბლიკა, ფირმა „G-G Solutions“ სერთიფიკატი
009-12-TR
უვადო
საქ. 839-12 29.08.12 აირ-მარიგებელი სვეტი L-CNGD15 ახალი ზელანდია, ფირმა „Compac Industries LTD“ სერთიფიკატი
018-12-TR
უვადო
საქ. 843-12 13.11.12 აირ-მარიგებელი სვეტი JBB-20 შვეიცარია, ფირმა „Sulzer-Burckhardt AG“ სერთიფიკატი
021-12-TR
უვადო
საქ. 851-12 25.12.12 აირ-მარიგებელი სვეტი EMB-15-1-D არგენტინა, ფირმა „Galileo ARGENTINA“ სერთიფიკატი
030-12-TR
უვადო
საქ. 853-13 31.01.13 აირ-მარიგებელი სვეტი КБГЛА 310-1/2 სომხეთის რესპუბლიკა, ფირმა „АРМИНЕ“ სერთიფიკატი
002-13-TR
უვადო
საქ. 08438-96 * 03.12.96 A გაზის ტურბინული მრიცხველები RPT-3 (G160, G250, G400, G650) D(G250, G400, G650, G1000) სლოვაკეთი, ფირმა "PREMAGAS" სერტიფიკატი 001-96 01.01.1998
საქ. 08439-96 საქ. 015-98 * 31.12.96 30.11.98 A გაზის საყოფაცხოვრებო მრიცხველები G-2,5; G-4; G-6; ჩინეთი, ტიანძინის ქარხანა #10 სერტიფიკატი 002-96 სერთიფიკატი
015-98
01.02.1997 30.11.2001
საქ. 08840-97 საქ. 047-00 * 27.01.97 31.12.00 A გაზის მემბრანული მრიცხველები Gallus-2000 G4; G6; საფრანგეთი, ფირმა "Schlumberger Industries" სერტიფიკატი 003-97 სერთიფიკატი
047-00
27.01.2000 01.01.2003
საქ. 08841-97 * 27.01.97 A გაზის დიაფრაგმული მრიცხველები RS/1; RS/2 იტალია, ფირმა "SAMGAs" სერტიფიკატი 004-97 27.07.2000
საქ. 08846-98 * 07.11.97 გაზის საყოფაცხოვრებო მრიცხველები Diapragm gos meters G2,5; G4; (1500 c) გერმანია, ფირმა "ELSTER" სერტიფიკატი 009-97 01.02.1998 09.07.2001
საქ. 08849-98 * 31.03.98 გაზის საყოფაცხოვრებო მრიცხველები NB3 G4; G6. გერმანია, ფირმა "Baumgarten" სერტიფიკატი 012-98 31.03.1999
საქ. 026-99 * 09.07.99 A გაზის საყოფაცხოვრებო მრიცხველები ELSTER G2,5; G4; ავსტრია-გერმანია, ფირამა "ELSTER" სერტიფიკატი 026-99 09.07.2004
საქ. 036-00 * 10.01.00 გაზის მრიცხველი NP G4 რუსეთის, ფედერაცია ქ-ნა "სტროიტრანსგაზი" სერტიფიკატი 036-00 06.01.2001
საქ. 048-00 * 31.12.02 გაზის მრიცხველი RF1 G-6 გრმანია, ფირმა "რომბახი" სერტიფიკატი 048-00 01.01.2003
საქ. 064-01 საქ. 069-01 * 08.06.01 17.09.01 გაზის როტაციული მრიცხველები РЛ G-4; G-6; РЛ G-2,5; G-10; უკრაინა, ქ-ნა "ნოვატორი" სერტიფიკატი 064-01 სერთიფიკატი
069-01
08.06.2006 17.09.2006
საქ. 065-01 საქ. 066-01 საქ. 067-01 * 03.07.01 03.07.01 03.07.01 გაზის მრიცხველები NPM (G1,6; 2,5) NP (G1,6; 2,5) NP G4 რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. "გაზდევაისი" სერტიფიკატი 065-01 სერტიფიკატი 066-01 სერტიფიკატი 067-01 28.06.2006 28.06.2006 01.11.2002
საქ. 070-01 * 28.12.01 გაზის საყოფაცხოვრებო მრიცხველი G-4 საქართველო, თბილისი, ს.გ. "აგრეგატი" სერტიფიკატი 070-01 31.12.2002
საქ. 081-02 * 16.12.02 A გაზის ტურბინული მრიცხველი RPT-3E G160; სომხეთი, ე.ს. "გაზომერი" სერტიფიკატი 081-02 13.06.2007
საქ. 095-03 * 03.09.03 გაზის საყოფაცხოვრებო მრიცხველი СГК-4 რუსეთის ფედერაცია, ქ-ნა "ტოჩმაში" სერტიფიკატი 095-03 01.05.2008
საქ. 097-03 * 18.12.03 გაზის ორკამერიანი მრიცხველი СГМН-1 G-6 ბელორუსი, რ.ს. "მინსკის მექანიკური ქარხანა" სერტიფიკატი 097-03 01.01.2008
საქ. 100-04 * 26.03.04 გაზის ტურბინული მრიცხველი TZ/FLUXI გერმანია, ფირმა "Actaris Gaszahlezbau" სერტიფიკატი 100-04 01.04.2008
საქ. 102-04 * 13.06.04 A გაზის ტურბინული მრიცხველი RPT-3 G650; სომხათი, ე.ს. "გაზომერი" სერთიფიკატი
102-04
13.06.2007
საქ. 110-04 * 03.06.04 გაზის მრიცხველი AG-77.4 (G-16) AG-76.2 (G-25) ირანი, ქ-ნა "ნაჯაფ აბადი" სერტიფიკატი 110-04 05.12.2005
საქ. 118-04 * 02.07.04 გაზის მრიცხველი G-2,5 ჩინეთი, ფირმა "ჯინთან იუნფენგი" სერტიფიკატი 118-04 25.02.2007
საქ. 133-04 * 17.08.04 აირის მრიცხველი СГ რუსეთის ფედერაცია, ღსს "არზამასის ხელსაწყოთმშენებელი ქარხანა" სერტიფიკატი 133-04 01.03.2008
საქ. 146-04 * 23.12.04 აირის ულტრაბგერითი მრიცხველი АГАТ G(16; 25; 40; 65; 100) რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. "გაზდევაისი" სერტიფიკატი 146-04 01.11.2006
საქ. 147-04 * 23.12.04 აირის მემბრანული მრიცხველი ОКТАВА-А G6-2 რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. "გაზდევაისი" სერტიფიკატი 147-04 01.03.2009
საქ. 148-04 * 23.12.04 აირის როტაციული მრიცხველები RVG G(16-250) რუსეთის ფედერაცია, შპს "გაზელეკტრონიკა" სერტიფიკატი 148-04 01.04.2009
საქ. 191-05 * 12.07.05 აირის მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები BK G(1.6; 2.5; 4) რუსეთის ფედერაცია, შპს "ელსტერ გაზელეკტრონიკა" სერტიფიკატი 191-05 01.01.2008
საქ. 233-05 14.12.05 ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველი GS80-06B(G4) ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ფირმა "GAS Souzan" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 234-05 14.12.05 ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველი AG-75.10(G.10) ირანის ილსამური რესპუბლიკა "GAS Souzan" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 235-05 14.12.05 ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველი GS76-016A(G16) ირანის ილსამური რესპუბლიკა "GAS Souzan" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 236-05 14.12.05 ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველი GS80-025B(G25) ირანის ილსამური რესპუბლიკა "GAS Souzan" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 237-05 14.12.05 ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველი GS77-040A(G40) ირანის ილსამური რესპუბლიკა "GAS Souzan" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 238-05 14.12.05 ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველი GS77-065A(G65) ირანის ილსამური რესპუბლიკა "GAS Souzan" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 239-05 14.12.05 ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველი GS77-100A(G100) ირანის ილსამური რესპუბლიკა "GAS Souzan" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 240-05 14.12.05 ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველი AG79-79,160(G160) ირანის ილსამური რესპუბლიკა "GAS Souzan" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 246-05 23.12.05 გაზის ტურბინული მრიცხველი РПТ-3 G 250 სომხეთი, ერევანი, ღსს "გაზომერი" მოწმობა
017-05-ტ
უვადო
საქ. 252-05 27.12.05 აირის მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები BK-G2.5; G4. თურქეთი, ფირმა "ELSEL" მოწმობა
002-05-ტ
უვადო
საქ. 261-06 27.02.06 აირის ტურბინული მრიცხველი D G(250 - 2500) სლოვაკეთი, ფირამა "PREMAGAS" ცნობა 03-06-ტრ უვადო
საქ. 262-06 27.02.06 აირის როტაციული მრიცხველი DKZ G(16 - 250) სლოვაკეთი, ფირამა "PREMAGAS" ცნობა 04-06-ტრ უვადო
საქ. 318-06 30.06.06 აირის მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები NP,NPM,NPMT G1,6, G2,5,G4 რუსეთი ფედერაცია, დსს "ГАЗДЕВАЙС" მოწმობა
50-06-ტ
უვადო
საქ. 352-06 31.10.06 აირის დიაფრაგმული მრიცხველები G4, G6, G10, G16, G25, G40. ირანი, ფირმა "G.N.I.C" ცნობა 48-06-ტრ უვადო
საქ. 355-06 15.11.06 აირის ულტრაბგერითი მრიცხველი AGAT G(16 - 100) რუსეთი ფედერაცია, დსს "ГАЗДЕВАЙС" მოწმობა
78-06-ტ
უვადო
საქ. 356-06 15.11.06 აირის ულტრაბგერითი მრიცხველი УБСГ 001 რუსეთი ფედერაცია, დსს "ГАЗДЕВАЙС" მოწმობა
79-06-ტ
უვადო
საქ. 392-07 საქ. 465-07 საქ. 466-07 30.01.07 12.07.07 12.07.07 აირის მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები G1,6;G2,5;G4;G6; G6T;G10;G10T; G10TC. AM(G16;G16T; G16TS) G25;G40;G65; პოლონეტი, ფირმა "Apator Metrix" ცნობა 001-07-ტრ ცნობა 044-07-ტრ ცნობა 045-07-ტრ უვადო
საქ. 406-07 20.03.07 აირის კამერული მრიცხველები СГК-G4 რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЭЛЕКТРОПРИБОР" მოწმობა
017-07-ტ
უვადო
საქ. 413-07 02.04.07 აირის დიაფრაგმული მრიცხველები GALUS-2000, G1,6; G2,5; G4; საფრანგეთი, ჩინეთი, ფირმა "Actaris Sas"/"Chongqing Actaris" ცნობა 009-07-ტრ უვადო
საქ. 445-07 01.06.07 აირის როტაციული მრიცხველი RVG (G16-G400) გერმანია, ფირმა "ELSTER" ცნობა 027-07-ტრ უვადო
საქ. 446-07 01.06.07 აირის ტურბინული მრიცხველი TRZ-2 (G100-G1000) გერმანია, ფირმა "ELSTER" ცნობა 028-07-ტრ უვადო
საქ. 467-07 12.07.07 აირის როტაციული მრიცხველები IMRM (G16-G650) ჰოლანდია, ფირმა "IMETER B.V." ცნობა 046-07-ტრ უვადო
საქ. 524-07 30.11.07 აირის როტაციული მრიცხველები CG-R-01 (G 16 - G 400) პოლონეთი, ფირმა "COMMON" ცნობა 082-07-ტრ უვადო
საქ. 525-07 29.11.07 აირის ტურბინული მრიცხველები CGT-02 (G 40 - G 4000) პოლონეთი, ფირმა "COMMON" ცნობა 083-07-ტრ უვადო
საქ. 529-07 06.12.07 აირის ტურბინული მრიცხველები ЛГ-К-80- (СГ) (G 100 - G 1600) უკრაინა, ღსს "ПРОМПРИБОР" მოწმობა
060-07-ტ
უვადო
საქ. 560-07 21.12.07 მასური ხარჯმზომი მრიცხველი Micro Motion (CNG 050 modeli) აშშ, ჰოლანდია, ფირმა "Emerson Process Management, Fisher-Rosemount" ცნობა 110-07-ტრ უვადო
საქ. 564-07 25.12.07 აირის ტურბინული მრიცხველები РПТ-3 (G160 - G650) სომხეთი, შპს "АРМАВИРСКИЙ ГАЗМАШ" მოწმობა
068-07-ტ
უვადო
საქ. 573-08 21.01.08 აირის მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები BK-G(4; 6) T სლოვაკეთი, ფირმა "PREMAGAS" ცნობა 003-08-ტრ უვადო
საქ. 579-08 29.02.08 აირის მრიცხველები ჩაშენებული ტემპერატურული კორექტორით BK-G(6;10) T გერმანია, ფირმა "ELSTER" ცნობა 005-08-ტრ უვადო
საქ. 629-08 19.06.08 აირის ტურბინული მრიცხველები SM-RI-X-L გერმანია, ფირმა "ELSTER" ცნობა 025-08-ტრ უვადო
საქ. 671-08 26.12.08 აირის თერმოკორექტორიანი მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები ОМЕГА (G1,6;2,5;4) ОМЕГА Т (G1,6;2,5;4) რუსეთი ფედერაცია, დსს "ГАЗДЕВАЙС" მოწმობა
051-08-ტ
უვადო
საქ. 680-09 20.02.09 მოცულობითი დიაფრაგმული აირის მრიცხველი BK-G4 T თურქეთი, ფირმა "ELSEL" ცნობა 006-09-ტრ უვადო
საქ. 684-09 11.03.09 მოცულობითი დიაფრაგმული აირის მრიცხველები BKG (1,6 - 25)T გერმანია, ფირმა "ELSTER" ცნობა 010-09-ტრ უვადო
საქ. 708-09 25.06.09 სხვადასხვა მოდელის აირის დიფრაგმული მრიცხველები "GS-85E01" ელექტრონული ტემპერატურული კორექტორით G მოდელები - GS-78-02,5A, GS-77-04A, GS-84-04C, GS-84-04D, GS-79-06A, GS-84-06C, GS-76-010A, GS-76-016A, GS-77-025A, GS-80-025B, GS-77-040A, GS-77-065A, GS-78-100A, GS-78-160A) ირანის ილსამური რესპუბლიკა "GAS Souzan" მოწმობა
013-09-ტ
უვადო
საქ. 714-09 04.09.09 აირის მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები ГЕЛИОС U (G 1,6(T); G 2,5(T); G 4(T)) პოლონეთი, ფირმა "APATOR METRIX" მოწმობა
017-09-ტ
უვადო
საქ. 737-09 09.11.09 აირის მრიცხველები მოდელები QK2000 ჩინეთი, ფირმა ,,QIANWEI KROMSHODER METERS (CHONGQING)" ცნობა 044-09-ტრ უვადო
საქ. 767-10 30.03.10 აირის მრიცხველები ЭCГ-1 (G 6) სომხეთი, ფირმა "А-2" მოწმობა
009-10-ტ
უვადო
საქ. 814-10 17.11.11 ხარჯის გრიგალური გარადმქმნელი მრიხცველი ИРВИС-К300 რუსეთის ფედერაცია, ღსს "“НПП” ИРВИС" ცნობა 031-11-TR უვადო
საქ. 826-12 21.02.12 მასური მრიცხველი _ხარჯსაზომის Micro Motion (მოდიფიკაციები DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG050, H, LF) ნიდერლანდები, ფირმა „Emerson Process Management Flow BV” სერთიფიკატი
005-12-TR
უვადო
საქ. 833-12 24.05.12 აირის როტაცული მრიცხველები РГС-Ех უკრაინა, Rss „ივანოვო-ფრანკოვსკის ქარხანა “Промприлад“-i“ სერთიფიკატი
012-12-TR
უვადო
საქ. 836-12 09.07.12 აირის მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები G (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25) T ჩინეთი, ფირმა „Qianwei Kromshroder Meters (Chongqing) CO. LTD“ სერთიფიკატი
015-12-TR
უვადო
საქ. 842-12 21.09.12 სითხეების მასური მრიცხველი-ხარჯსაზომის FCS 200 ( საზომი გადამწოდით FC070Ex ) დანია, ფირმა „Siemens A/S Flow Instruments” სერთიფიკატი
021-12-TR
უვადო
საქ. 849-12 25.12.12 აირის მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები BK-G (1,6÷25) MT გერმანია, ფირმა "ELSTER" სერთიფიკატი
028-12-TR
უვადო
საქ. 852-13 16.01.13 მასური ხარჯსაზომი Promass 80F/E/M/A/I/H/P/S, 83F/E/M/A/I/H/P/S, 84F/M/A, 40E შვეიცარია, ფირმა „Endress+Hauser Flowtec AG” სერთიფიკატი
001-13-TR
უვადო
საქ. 283-06 28.03.06 ნავთობის, გაზისა და ქიმიური ნივთიერებების გამზომი ბაკი SGS (საქ. ## MBR MPT 17) დიდი ბრიტანეთი, ფირმა "SGS" ცნობა 19-06-ტრ 28.03.06
საქ. 765-10 26.02.10 რადარული დონის მზომი Rosemount 3300 სერიის შვედეთი, ფირმა "Rosemount" ცნობა 012-10-ტრ 26.02.10
საქ. 777-10 12.08.10 ულტრაბგერითი დონის მზომები Prosonic შვეიცარია, ფირმა "Engress+Hauser Flowtec AG" მოწმობა
015-10-ტ
12.08.10
საქ. 807-11 31.08.11 მაგნიტოსტრიქციული დონისმზომების VEEDER-ROOT აშშ, ფირმა „VEEDER-ROOT Co„ სერთიფიკატი
024-11-TR
უვადო
საქ. 531-07 07.12.2007 ბგერის დონის გამზომი ATT-900 ტაივანი, ფირმა "Lutron Eleqtronic Co.,Ltd." ცნობა 087-07-რ უვადო
საქ. 835-12 06.07.2012 ბგერის დონის გამზომი DT-8852 ჩინეთი, ფირმა „SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD“ სერთიფიკატი
014-12-TR
უვადო
საქ. 257-06 03.02.06 სიჩქარის რადიოლოკაციური მზომი БЕРКУТ რუსეთის ფედერაცია, სანქტ-პეტერბურგი, დსს "ОЛЬВИЯ" მოწმობა
028-06-ტ
03.02.06
საქ. 636-08 16.07.08 სიჩქარის რადიოლოკაციური რადარები EAGLE II აშშ, ფირმა "Kustom Signals" ცნობა 029-08-ტრ 16.07.08
საქ. 790-11 16.03.11 მინების დამუქების მზომი Tint Meter აშშ, ფირმა “Laser Labs” სერთიფიკატი

007-11-TR
უვადო
საქ. 08843-97* 14.11.97 A ელექტრონული მრავალპარამეტრიანი ელექტროენერგიის მრიცხველი NPM-1N ისრაელი, ფირმა "NISCO" სერთიფიკატი

006-97
39.09.2000
საქ. 08848-98 საქ. 022-99 საქ. 105-04 * 25.02.98 17.06.99 31.03.04 A ელექტროენერგიის მრავალფუნქციური მრიცხველი АЛЬФА რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" სერთიფიკატი

011-97 სერთიფიკატი

022-99 სერთიფიკატი

105-04
01.01.1999 17.06.2002 01.05.2007
საქ. 014-98 * 15.04.98 A ელექტრული ენერგიის წინასწარი გადახდის მოწყობილობა meg-Zf-XXX-YYY საქართველო თბილისი, სახაზინო საწარმო "ორიონი" სერთიფიკატი

014-98
15.04.2000
საქ. 019-99 საქ. 150-04 * 20.05.99 23.12.04 A ელექტრული ენერგიის ერთფაზა ელექტრონული მრიცხველი iveria eem-2m-1 საქართველო თბილისი, სს "ეკრანი" სერთიფიკატი

019-99 სერთიფიკატი

150-04
20.05.2001 01.01.2008
საქ. 021-99 * 17.06.99 A ელექტრული ენერგიის მრიცხველები ДЕЛЬТА რუსეთის ფედერაცია, შ.პ.ს. "МЕТРОНИКА" სერთიფიკატი

021-99
17.06.2002
საქ. 023-99 საქ. 106-04 * 17.06.99 31.03.04 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЕВРО АЛЬФА რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" სერთიფიკატი

023-99 სერთიფიკატი

106-04
17.06.2002 01.10.2007
საქ. 030-99 * 02.08.99 A ერთფაზა ინდუქციური სტაციონალური მრიცხველი F72F-01 სლოვენია, ფირმა "ISKRAEMECO" სერთიფიკატი

030-99
02.08.2000
საქ. 031-99 * 02.08.99 A ერთფაზა ინდუქციური სტაციონალური მრიცხველი K-20 თურქეთი, ფირმა "KOHLER" სერთიფიკატი

031-99
02.08.2000
საქ. 032-99 საქ. 050-00 საქ. 128-04 * 27.08.99 06.12.00 29.07.04 A ერთფაზა ინდუქციური სტაციონალური მრიცხველი M2XL4V3 საფრანგეთი, ფირმა "SCHLUMBERGER" სერთიფიკატი

032-99 სერთიფიკატი

050-00 სერთიფიკატი

128-04
26.08.2000 06.12.2003 31.12.2004
საქ. 033-99 საქ. 049-00 * 30.08.99 06.07.00 მრავალფუნქციური ელექტროენერგიის მრიცხველი INDIGO დიდი ბრიტანეთი, ფირმა "SCHLUMBERGER/ ACTARIS" სერთიფიკატი

033-99 სერტიფიკატი 049-00
30.03.2000 06.12.2003
საქ. 035-99 * 15.12.99 A ელექტროენერგიის სამფაზიანი ინდუქციური მრიცხველი K-6 თურქეთი, ფირმა "KOHLER" სერთიფიკატი

035-99
15.12.2000
საქ. 040-00 * 25.05.00 ელექტრონული ენერგიის სამფაზა მრიცხველი iveria eem-3 საქართველო თბილისი, სს "ეკრანი" სერთიფიკატი

040-00
25.05.2002
საქ. 041-00 * 20.07.00 ელექტროენერგიის ერთფაზა მრიცხველი OB 91 BR ჩინეთი, ფირმა "TIANJIN FINE ELECTRIC" სერთიფიკატი

041-00
20.07.2003
საქ. 044-00 * 24.07.00 ელექტროენერგიის სამფაზიანი მრიცხველი T31F სლოვენია, ფირმა "ISKRAEMECO+" სერთიფიკატი

044-00
24.07.2003
საქ. 045-00 * 24.07.00 ელექტროენერგიის სამფაზიანი მრიცხველი T37F სლოვენია, ფირმა "ISKRAEMECO+" სერთიფიკატი

045-00
24.07.2003
საქ. 053-00 * 20.12.00 A ელექტროენერგიის სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი CENTRON MC3 გერმანია, ფირმა "SCHLUMBERGER" სერთიფიკატი

053-00 A
20.12.2002 A
საქ. 054-01 * 02.02.2001 A ელექტროენერგიის სამფაზა სანიმუშო მრიცხველი ЦЭ6806 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" სერთიფიკატი

054-01 A
02.02.2004 A
საქ. 055-01 * 02.02.2001 A ელექტროენერგიის სამფაზა მრიცხველი ЦЭ6805 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" სერთიფიკატი

055-01 A
02.02.2004 A
საქ. 056-01 * 23.02.01 A ელექტროენერგიის სამფაზა ინდუქციური მრიცხველი T31FT სლოვენია, ფირმა "ISKRAEMECO+" სერთიფიკატი

056-01 A
23.02.2004 A
საქ. 057-01 * 23.02.01 ელექტროენერგიის სამფაზა მრიცხველი D31CT სლოვენია, ფირმა "ISKRAEMECO+" სერთიფიკატი

057-01
23.02.2004
საქ. 058-01 * 23.02.01 რეაქტიული ენერგიის სამფაზა მრიცხველი T31FTR სლოვენია, ფირმა "ISKRAEMECO+" სერთიფიკატი

058-01
23.02.2004
საქ. 088-03 * 15.06.03 A ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ6823 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" სერთიფიკატი

088-03 A
01.06.2007 A
საქ. 090-03 საქ. 091-03 საქ. 092-03 საქ. 093-03 საქ. 094-03 * 15.08.03 ელექტროენერგიის სამფაზა მრიცხველები T31F-S; T31FTR-S: T31FT-S; T37F-S; D31CT-S; სლოვენია, ფირმა "ISKRAEMECO+" სერთიფიკატი

090-03 სერთიფიკატი

091-03 სერთიფიკატი

092-03 სერთიფიკატი

093-03 სერთიფიკატი

094-03
15.08.2008
საქ. 099-04 * 11.03.04 A ელექტროენერგიის ერთფაზა მრიცხველები A100; A120; A140. რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" სერთიფიკატი

099-04 A
01.06.2008 A
საქ. 103-04 * 31.03.04 A ელექტროენერგიის სამფაზა მრიცხველი АЛЬФА А1700 რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" სერთიფიკატი

103-04 A
01.08.2008 A
საქ. 104-04 * 31.03.04 A ელექტროენერგიის მრიცხველები A1000; A1200. რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" სერთიფიკატი

104-04 A
01.11.2007 A
საქ. 107-04 საქ. 134-04 * 22.04.04 03.12.04 ელექტროენერგიის მრავალფუნქციური მრიცხველები "energia-9" უკრაინა, შ.პ.ს. "ენერგია" სერთიფიკატი

107-04 სერთიფიკატი

134-04
22.04.2005 21.12.2006
საქ. 124-04 * 02.07.04 A ელექტროენერგიის ერთფაზა ელექტრონული მრიცხველი СО-ЭА05М1 უკრაინა, ს.გ. "კომუნარი" სერთიფიკატი

124-04 A
16.02.2007 A
საქ. 125-04 * 28.07.04 ერთფაზა ორტარიფიანი ელექტრომრიცხველი СОЭ-2Т რუსეთის ფედერაცია, დ.ს.ს. "კონტაქტი" სერთიფიკატი

125-04
01.04.2007
საქ. 129-04 * 03.08.04 A ელექტროენერგიის მრიცხველი K-4 modeli 3X220X380V; 30(75)A. თურქეთი, ფირმა "KOHLER" სერთიფიკატი

129-04 A
01.01.2007 A
საქ. 138-04 * 23.12.04 A ელექტროენერგიის მრიცხველი Ф68700В რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" სერთიფიკატი

138-04 A
01.10.2007 A
საქ. 177-05 * 22.03.05 A ელექტრული ენერგიის მრავალფუნქციური მრიცხველი ION კანადა, ფიფრმა "POWER MEASUREMENT" სერთიფიკატი

177-05 A
01.05.2007 A
საქ. 209-05 * 14.07.05 A ელექტრული ენერგიის სამფაზა სტატიკური მრიცხველი МЕРКУРИЙ-230 რუსეთის ფედერაცია, ფირმა "ИНКОТЕКС" სერთიფიკატი

209-05 A
01.05.2009 A
საქ. 210-05 * 14.07.05 A ცვლადი დენის აქტიური ენერგიის ვატ-საათების ელექტრონული მრიცხველი МЕРКУРИЙ-202 რუსეთის ფედერაცია, ფირმა "ИНКОТЕКС" სერთიფიკატი

210-05 A
01.03.2010 A
საქ. 211-05 * 14.07.05 A ცვლადი დენის აქტიური ენერგიის ვატ-საათების ელექტრონული მრიცხველი МЕРКУРИЙ-201 რუსეთის ფედერაცია, ფირმა "ИНКОТЕКС" სერთიფიკატი

211-05 A
01.05.2009 A
საქ. 214-05 * 01.08.05 A აქტიური ენერგიის სამფაზა ინდუქციური ელექტრული მრიცხველები СА4-И672М, СА4У-И672М რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" სერთიფიკატი

214-05 A
01.03.2010 A
საქ. 215-05 * 01.08.05 A აქტიური ენერგიის სამფაზა ინდუქციური ელექტრული მრიცხველები СА4-И678М, СА4У-И678М რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" სერთიფიკატი

215-05 A
01.03.2010 A
საქ. 216-05 * 01.08.05 A ელქტრული ენერგიის ერთფაზა ინდუქციური ერთტარიფიანი მრიცხველი СО-ЭЭ6706 რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" სერთიფიკატი

216-05 A
01.02.2007 A
საქ. 217-05 * 01.08.05 A ელექტრული ენერგიის ერთფაზა ელექტრონული მრიცხველი СОЛО რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" სერთიფიკატი

217-05 A
01.12.2007 A
საქ. 218-05 * 01.08.05 A ელექტრული ენერგიის სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი ТРИО რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" სერთიფიკატი

218-05 A
01.04.2008 A
საქ.241-05 16.12.05 ელექტრული ენერგიის სამფაზა ინდუქციური მრიცხველი ИП რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" მოწმობა
12-05-ტ
უვადო
საქ.244-05 16.12.05 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ 6822 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
15-05-ტ
უვადო
საქ. 297-06 10.04.06 ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრავალფუნქციური მრიცხველი АЛЬФА А3 რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" მოწმობა
39-06-ტ
უვადო
საქ. 308-06 10.05.06 ელექტრული ენერგიის ერთფაზა მრიცხველი ЦЭ 6807 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
43-06-ტ
უვადო
საქ. 313-06 31.05.06 აქტიური ელექტრული ენერგიის სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი EMT ლიტვა, ღსს "ELGAMA-ELEKTRONIKA" ცნობა 39-06-ტრ უვადო
საქ. 315-06 22.06.06 ელექტრული ენერგიის სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი ЦЭ 2727 რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" მოწმობა
47-06-ტ
უვადო
საქ. 316-06 22.06.06 ელექტრული ენერგიის ერთფაზა ელექტრონული მრიცხველი ЦЭ 2726 რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" მოწმობა
48-06-ტ
უვადო
საქ. 317-06 22.06.06 მუდმივი დენის ელექტრული ენერგიის ელექტრონული მრიცხველი СКВТ-Ф610 რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" მოწმობა
49-06-ტ
უვადო
საქ. 328-06 04.08.06 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი modeli 4300DC-120VAC საქ №№ AH0107B052-10, AH0110B113-10 გერმანია, ფირმა "SIEMENS Energy & Automtion,Inc" ცნობა 44-06-ტრ უვადო
საქ. 329-06 04.08.06 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი modeli 4700B-DRMC2-12 HIV, საქ № AG-9519B024-03 გერმანია, ფირმა "SIEMENS Energy & Automtion,Inc" ცნობა 45-06-ტრ უვადო
საქ. 336-06 05.09.06 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ 6850 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
60-06-ტ
უვადო
საქ. 346-06 13.09.06 სამფაზა მრიცხველი ЦЭ 6806 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
70-06-ტ
უვადო
საქ. 347-06 13.09.06 სამფაზა სანიმუშო ვატმეტრ-მრიცხველი ЦЭ 6802 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
71-06-ტ
უვადო
საქ. 348-06 14.09.06 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ 6827M რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
72-06-ტ
უვადო
საქ. 349-06 14.09.06 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ 6827M1 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
73-06-ტ
უვადო
საქ. 350-06 14.09.06 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ 6827И რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
74-06-ტ
უვადო
საქ. 353-06 02.11.07 ცვლადი დენის ელექტრული ენერგიის მრიცხველები НIК 2102 უკრაინა, ფირმა "НIК ЕЛЕКТРОНIКА" მოწმობა
76-06-ტ
უვადო
საქ. 359-06 28.11.06 ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრავალფუნქციური მრიცხველი АЛЬФА А1800 რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" მოწმობა
82-06-ტ
უვადო
საქ. 388-07 23.01.07 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ 6803В რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
005-07-ტ
უვადო
საქ. 394-07 02.02.07 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ 6804 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
009-07-ტ
უვადო
საქ. 396-07 12.02.07 ელექტრული ენერგიის აღრიცხვის გამზომ-გამოთვლითი კომპლექსი АЛЬФА ЦЕНТР რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" მოწმობა
011-07-ტ
უვადო
საქ. 397-07 13.02.07 აქტიური და რეაქტიული ელექტრული ენერგიის მრავალტარიფიანი მრიცხველი LZQM ლიტვა, დსს "ELGAMA-ELEKTRONIKA" ცნობა 003-07-ტრ უვადო
საქ. 401-07 06.03.07 ელექტრული ენერგიის ელექტრონული სამფაზა მრიცხველი KAAN OR TI, საქ № 002014064 თურქეთი, ფირმა "BASARI" ცნობა 004-07-ტრ უვადო
საქ. 412-07 29.03.07 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი НIК 2301 უკრაინა, ფირმა "НIК ЕЛЕКТРОНIКА" მოწმობა
021-07-ტ
უვადო
საქ. 419-07 13.04.07 აქტიური ენერგიის ერთფაზა სტატიკური მრიცხველი МЕРКУРИЙ 203 რუსეთის ფედერაცია, ფირმა "ИНКОТЕКС" მოწმობა
025-07-ტ
უვადო
საქ. 420-07 13.04.07 ელექტრული ენერგიის სამფაზა სტატიკური მრიცხველი МЕРКУРИЙ 230АМ რუსეთის ფედერაცია, ფირმა "ИНКОТЕКС" მოწმობა
026-07-ტ
უვადო
საქ. 427-07 19.04.07 ელექტრული ენერგიის მრავალტარიფიანი ელექტრონული მრიცხველი EMS ლიტვა, დსს "ELGAMA-ELEKTRONIKA" ცნობა 016-07-ტრ უვადო
საქ. 433-07 03.05.07 ელექტრონული ენერგიის მრავალფუნაციონალური მრიცხველი EPQS ლიტვა, დსს "ELGAMA-ELEKTRONIKA" ცნობა 022-07-ტრ უვადო
საქ. 434-07 07.05.07 ელექტრული ენერგიის ერთფაზა სტატიკური მრიცხველი AMS BIB-SA სლოვაკეთი, ფირმა "APPLIED METERS" ცნობა 023-07-ტრ უვადო
საქ. 435-07 08.05.07 ელექტრული ენერგიის სამფაზა სტატიკური მრიცხველი МЕРКУРИЙ 231 რუსეთის ფედერაცია, ფირმა "ИНКОТЕКС" მოწმობა
029-07-ტ
უვადო
საქ. 436-07 08.05.07 ცვლადი დენის აქტიური ენერგიის ვატ-საათების სტატიკური მრიცხველი МЕРКУРИЙ 200 რუსეთის ფედერაცია, ფირმა "ИНКОТЕКС" მოწმობა
030-07-ტ
უვადო
საქ. 439-07 15.05.07 ეტალონური ერთფაზა პორტატული მრიცხველი ЭНЕРГОМЕРА СЕ601 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
033-07-ტ
უვადო
საქ. 440-07 15.05.07 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЭНЕРГОМЕРА СЕ6807П რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
034-07-ტ
უვადო
საქ. 442-07 29.05.07 ელექტრული ენერგიის ერთფაზა ინდუქციური მრიცხველი СО-ЭЭ6706 რუსეთის ფედერაცია, ღსს "ЛЕМЗ" მოწმობა
035-07-ტ
უვადო
საქ. 458-07 29.06.07 ელექტრული ენერგიის სამფაზა სტატიკური მრიცხველი МЕРКУРИЙ-232 რუსეთის ფედერაცია, ფირმა "ИНКОТЕКС" მოწმობა
038-07-ტ
უვადო
საქ. 486-07 12.09.07 აქტიური ელექტრული ენერგიის ერთფაზა ერთტარიფიანი მრიცხველი СЕ 101 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
048-07-ტ
უვადო
საქ. 487-07 12.09.07 აქტიური ელექტრული ენერგიის ერთფაზა მრიცხველი СЕ 200 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
049-07-ტ
უვადო
საქ. 488-07 12.09.07 აქტიური ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრიცხველი СЕ 300 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
050-07-ტ
უვადო
საქ. 489-07 12.09.07 აქტიური და რეაქტიული ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრიცხველი СЕ 302 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
051-07-ტ
უვადო
საქ. 490-07 12.09.07 აქტიური და რეაქტიული ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრიცხველი СЕ 304 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
052-07-ტ
უვადო
საქ. 518-07 07.11.07 ელექტრული ენერგიის სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი Fkmaf F1140' რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" მოწმობა
059-07-ტ
უვადო
საქ. 574-08 18.02.08 აქტიური და რეაქტიული ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრიცხველი СЕ 303 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
001-08-ტ
უვადო
საქ. 575-08 18.02.08 აქტიური ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრიცხველი СЕ 301 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
002-08-ტ
უვადო
საქ. 576-08 18.02.08 აქტიური ელექტრული ენერგიის ერთფაზა მრიცხველი СЕ 201 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
003-08-ტ
უვადო
საქ. 577-08 18.02.08 აქტიური ელექტრული ენერგიის ერთფაზა მრავალტარიფიანი მრიცხველი СЕ 102 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
004-08-ტ
უვადო
საქ. 588-08 27.03.08 ცვლადი დენის ელექტრული ენერგიის მრიცხველი НIК 2102 (modifikaciebi 01,02,03,04, Secvlili maxasiaTeblebiT da modifikacia 05) უკრაინა, ფირმა "НIК ЕЛЕКТРОНIКА" მოწმობა
006-08-ტ
უვადო
საქ. 589-08 27.03.08 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი НIК 2301 (modifikaciebi FG2, FG3, FN1) უკრაინა, ფირმა "НIК ЕЛЕКТРОНIКА" მოწმობა
007-08-ტ
უვადო
საქ. 596-08 28.03.08 ელექტრული ენერგიის ერთფაზა სტატიკური მრიცხველი AMS BIX1-SAX2 (X1 -1;2;3;4;6;8;A;D;E. X2 -1;2;3) სლოვაკეთი, ფირმა "Applied Meters" ცნობა 013-08-ტ უვადო
საქ. 611-08 24.04.08 ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრავალფუნქციური ელექტრონული მრიცხველი ACE 6000 საფრანგეტი, ფირმა "ACTARIS" მოწმობა
021-08-ტ
უვადო
საქ. 614-08 14.05.08 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი ЦЭ6807Б რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
023-08-ტ
უვადო
საქ 625-08 16.06.08 ელექტრული ენერგიის სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი ACE 3000 უნგრეთი, ფირმა "Actaris Metering Systems", qarxana "Ganz Meter Company Ltd" მოწმობა
032-08-ტ
უვადო
საქ. 626-08 16.06.08 ელექტრული ენერგიის ერთფაზა ელექტრონული მრიცხველი ACE 1000 ინდონეზია,ფირმა "Actaris", qarxana "PT Mecoindo" ცნობა 024-08-ტრ უვადო
საქ. 638-08 22.07.08 სანიმუშო მრიცხველი - მუშა ეტალონი ENZ 121.3 (saq. # 14616) გერმანია, ფირმა "EMH-Energie-Messtechnik GmbH" ცნობა 031-08-ტრ უვადო
საქ. 670-08 26.12.08 მონაცემთა შეკრებისა და გადაცემის მოწყობილობა RTU-325L რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" მოწმობა
050-08-ტ
უვადო
საქ. 687-09 26.03.09 აქტიური ელექტრული ენერგიის ერთფაზა მრიცხველი GEM-T ლიტვა, დსს "ELGAMA-ELEKTRONIKA" ცნობა 013-09-ტრ უვადო
საქ. 689-09 30.03.09 ელექტრული ენერგიის სამფაზა სტატიკური მრიცხველი AMTBIX1-SAX2 (X1-1;2;3;4;5;6;8;A,B,D X2 - 2;3;4) სლოვაკეტის რესპუბლიკა, ფირმა "Applied Meters" ცნობა 015-09-ტრ უვადო
საქ. 692-09 30.04.09 ელექტრული ენერგიის და სიმძლავრის კონტროლისა და აღრიცხვის ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებების კომპლექსები ЭНЕРГОМЕРА რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" მოწმობა
004-09-ტ
უვადო
საქ. 742-09 10.12.09 აქტიური ელექტრული ენერგიის მრიცხველი GAMA 300 ლიტვა, დსს "ELGAMA-ELEKTRONIKA" ცნობა 048-09-ტრ უვადო
საქ. 778-10 31.08.10 ელექტრომაგნიტური მრიცხველი OPTIFLUX 2100 ჩინეთი, ფირმა "Changhai Guanghua & Altometer Instruments Co." ცნობა 017-10-ტრ უვადო
საქ. 793-11 18.03.11 ცვლადი დენის აქტიური ენერგიის ვატ-საათების ელექტრონული მრიცხველების „Меркурий-201” რუსეთის ფედერაცია, ფირმა “Incotex Co" სერთიფიკატი

010-11-TR
უვადო
საქ. 818-11 22.12.11 ელექტროენერგიის მრავალფუნქციური მრიცხველი SL 700 Smart საფრანგეთი, ფირმა "Itron France" სერტიფიკატი 035-11-TR უვადო
saq. 831-12 26.04.12 ელექტროენერგიის სამფაზა მრავალფუნქციური მრიცხველი Альфа А2 რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" სერტიფიკატი 010-12-TR უვადო
saq. 832-12 15.05.12 ელექტრული ენერგიის მრიცხველი HIK 2303 უკრაინა, ფირმა "НIК ЕЛЕКТРОНIКА" სერტიფიკატი 011-12-TR უვადო
saq. 834-12 01.06.12 ელექტრული ენერგიის ერთფაზა სტატიკური მრიცხველი EJS სლოვაკეთი, ფირმა „KŘIŽĺK, a.s.“ სერტიფიკატი 013-12-TR უვადო
saq. 838-12 10.08.12 ელექტროენერგიის სამფაზა მრიცხველი ЦЭ6803ВШ რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" სერტიფიკატი 017-12-TR უვადო
saq. 844-12 26.11.12 ელექტრული ენერგიის მრავალფუნქციური მრიცხველები Энергия-9 უკრაინა,, კონცერნი "Телекарт-прибор" სერტიფიკატი 023-12-TR უვადო
saq. 846-12 04.12.12 ელექტრული ენერგიის სამფაზა ელექტრონული მრიცხველები Альфа А1140 რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" სერტიფიკატი 025-12-TR უვადო
saq. 847-12 04.12.12 ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრავალფუნქციური მრიცხველები Альфа А1800 რუსეთის ფედერაცია, შპს "ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА" სერტიფიკატი 026-12-TR უვადო
saq. 859-13 01.02.13 აქტიური ელექტრული ენერგიის ერთფაზა მრავალტარიფიანი მრიცხველები CE 102 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" სერტიფიკატი 008-13-TR უვადო
saq. 860-13 01.02.13 აქტიური და რეაქტიული ელექტრული ენერგიის სამფაზა მრავალტარიფიანი მრიცხველები CE 304 რუსეთის ფედერაცია,, კონცერნი "ЭНЕРГОМЕРА" სერტიფიკატი 009-13-TR უვადო

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved